Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Hlavné čísla

10.819
Signatárov
234
Podporovateľov
231
Koordinátorov
165.000
Opatrení s najlepšími postupmi
7894
Predložených akčných plánov

Do čísel je zahrnutých 27 krajín EÚ a ich signatári, koordinátori a podporovatelia