Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa
Linnapeade pakt kliima ja energia alal on avatud kõigile kohalikele omavalitsustele, mille moodustavad demokraatlikult valitud esindajad või mis koosneb sellistest valitud esindajatest, olenemata kohaliku omavalitsuse suurusest ning energia- ja kliimapoliitika rakendamise etapist.
Pakti toetajad on mittetulundusühingud (kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendused, võrgustikud, kohalikud ja piirkondlikud energeetikaasutused...), millel on suutlikkus edendada Euroopa linnapeade pakti ning mobiliseerida ja toetada meie liikmeid ja/või kohalikke omavalitsusi Euroopa linnapeade pakti eesmärkide saavutamisel.
Pakti koordinaatorid kohustuvad toetama allakirjutanuid nende geograafilises tegevuspiirkonnas mitmesugustel viisidel, sealhulgas linnapeade pakti edendamine, tehniline ja/või rahaline toetus säästva energia ja kliimaalase tegevuskava väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning paktile allakirjutanud omavalitsusi hõlmavates võrgustikes tegevuste pakkumine.

Finantsasutuste instrumendid

Author
Covenant of Mayors - Europe
Publication type
Brochures and Publications
Publication year
2020
Document language
EN
Pakti aruandlus- ja järelevalveraamistik
Cities Energy Saving Sprint (Linnade energiasäästusprint) on Euroopa Komisjoni, Linnapeade pakti – Euroopa ja Euroopa Regioonide Komitee ühisalgatus, mille eesmärk on innustada linnu võtma meetmeid, vähendamaks nende energiatarbimist kohe. „Sprint“ kestab 4 kuud.
Subscribe to