Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Podporovateľov

Podporovatelia Dohovoru sú definovaní ako neziskové organizácie (združenia miestnych a krajských orgánov, siete, miestne a regionálne energetické úrady…) schopné propagovať Dohovor primátorov a starostov, mobilizovať a podporovať svojich členov a/alebo miestne samosprávy pri dosahovaní cieľov Dohovoru primátorov a starostov.

 


Supporter Krajiny Druh Supported signatories Adhesion date