Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Podpisniki

The Covenant of Mayors for Climate and Energy is open to all local authorities democratically Konvencija županov je odprta za vse demokratične lokalne oblasti z izvoljenimi predstavniki, ne glede na njihovo velikost in ne glede na fazo izvajanja njihovih energetskih in podnebnih politik.

Podporniki

Podporniki Konvencije so neprofitne organizacije (združenja lokalnih in regionalnih oblasti, omrežja, lokalne in regionalne agencije za energijo itd.), ki promovirajo Konvencijo županov, vključujejo in podpirajo njene člane in/ali lokalne vlade z namenom, da dosežejo cilje Konvencije županov.

Koordinatorji

Koordinatorji konvencije se zavezujejo, da bodo podpirali podpisnike na svojem geografskem območju na številne različne načine, vključno s promocijo konvencije županov, tehnično in/ali finančno podporo za razvoj in izvajanje trajnostnih energetskih in podnebnih akcijskih načrtov, mreženjem, ki vključuje občine podpisnice konvencije.

Poročanje

Okvir konvencije za poročanje in spremljanje

Sprint mest za varčevanje z energijo

Sprint mest za varčevanje z energijo (angl. Cities Energy Saving Sprint) je skupna pobuda Evropske komisije, evropskega urada Konvencije županov in Evropskega odbora regij, ki spodbuja mesta k sprejemu ukrepov, ki bodo takoj zmanjšali porabo energije. Sprint bo potekal 4 mesece.

Evropsko teritorialno sodelovanje
Interreg A – čezmejno sodelovanje

Čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami za spodbujanje celostnega in harmoničnega regionalnega razvoja med sosednjimi kopenskimi in morskimi obmejnimi regijami:

(a) notranje čezmejno sodelovanje med sosednjimi mejnimi regijami dveh ali več držav članic ali med sosednjimi mejnimi regijami vsaj ene države članice in ene ali več tretjih držav

(b) zunanje čezmejno sodelovanje med sosednjimi obmejnimi regijami vsaj ene države članice in enega ali več partnerjev upravičencev IPA III, partnerskih držav, ki jih podpira NDCI, in Ruske federacije.

Subscribe to