Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe
The Covenant of Mayors for Climate and Energy is open to all local authorities democratically Konvencija županov je odprta za vse demokratične lokalne oblasti z izvoljenimi predstavniki, ne glede na njihovo velikost in ne glede na fazo izvajanja njihovih energetskih in podnebnih politik.
Podporniki Konvencije so neprofitne organizacije (združenja lokalnih in regionalnih oblasti, omrežja, lokalne in regionalne agencije za energijo itd.), ki promovirajo Konvencijo županov, vključujejo in podpirajo njene člane in/ali lokalne vlade z namenom, da dosežejo cilje Konvencije županov.
Koordinatorji konvencije se zavezujejo, da bodo podpirali podpisnike na svojem geografskem območju na številne različne načine, vključno s promocijo konvencije županov, tehnično in/ali finančno podporo za razvoj in izvajanje trajnostnih energetskih in podnebnih akcijskih načrtov, mreženjem, ki vključuje občine podpisnice konvencije.
Okvir konvencije za poročanje in spremljanje
Sprint mest za varčevanje z energijo (angl. Cities Energy Saving Sprint) je skupna pobuda Evropske komisije, evropskega urada Konvencije županov in Evropskega odbora regij, ki spodbuja mesta k sprejemu ukrepov, ki bodo takoj zmanjšali porabo energije. Sprint bo potekal 4 mesece.
Subscribe to