Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Viri za prilagajanje

Povečanje odpornosti

Podpisniki konvencije si delijo vizijo, da bodo evropski državljani do leta 2050 živeli v razogljičenih in odpornih mestih z dostopom do cenovno dostopne, varne in trajnostne energije. Da bi to dosegli, se podpisniki zavezujejo, da bodo povečali odpornost in se pripravili na škodljive vplive podnebnih sprememb, poleg zmanjšanja izpustov in reševanja energetske revščine.

Pobuda konvencije podpira podpisnike pri njihovih prizadevanjih za načrtovanje, izvajanje in spremljanje ukrepov prilagajanja – z zagotavljanjem metodoloških smernic, dejavnosti za krepitev zmogljivosti, virov znanja in priložnosti za sodelovanje.

Odkrijte mehanizem za pomoč politikam

PSF Webinar Illustration

Evropska komisija je predstavila mehanizem za pomoč politikam, da bi lokalnim in regionalnim oblastem pomagala pri prehodu od načrtovanja k ukrepanju pri prilagajanju podnebnim spremembam v okviru evropske Konvencije županov. Mehanizem poteka kot dvoletni pilotni program od 2022 do 2023. Misija EU za prilagajanje podnebnim spremembam programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (Horizon Europe) pa lahko prispeva h krepitvi tega mehanizma.

Mehanizem krepi podporo, ki jo zagotavlja Konvencija županov glede prilagajanja in omogoča posebno učenje med kolegi in vire, javne seminarje in podkaste. Poleg tega ciljamo, da 12 držav članic organizira gostovanje nacionalnih delavnic in za dostop do možnosti tehnične pomoči: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Grčija, Madžarska, Italija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija.

  • Modul 1: Učenje od strokovnjakov
  • Modul 2: Izmenjava s kolegi
  • Modul 3: Izvajanje s podporo strokovnjakov
  • Modul 4: Predstavitev pridobljenih spoznanj

Več informacij

O mehanizmu

Serija spletinarjev o prilagajanju

Dobite navdih

Prisluhnite našim podkastom o prilagajanju!

 

Povezane novice

Uporabite naša orodja

urban adaptation support tool logo 

list 

Orodje za podporo urbanemu prilagajanju je glavni vir za prilagajanje skupnosti konvencije. Zagotavlja smernice z glavnimi koraki za razvoj akcijskega načrta za prilagajanje in ukrepov za izvajanje prilagajanja. Orodje pri vsakem koraku vsebuje napotke na nadaljnja dragocena znanja, študije primerov in orodja.

Orodje sta skupaj razvila evropski uran Konvencije županov in Evropska agencija za okolje, preizkusili pa so ga podpisniki konvencije.

capture 

Zemljevid prilagajanja v mestih nudi pregled podnebnih nevarnosti in ranljivosti mest na te nevarnosti in njihovo sposobnost prilagajanja. Orodje združuje informacije o opaženi in predvideni prostorski razporeditvi in intenzivnosti visokih temperatur, poplav, pomanjkanja vode, požarov v naravi in bolezni, ki se širijo s prenašalci. Omogoča tudi vpogled v vzroke za ranljivost in izpostavljenost tem nevarnostim ter v načrtovanje prilagajanja in ukrepe.

Orodje je pripravila Evropska agencija za okolje.

 

Učenje od skupnosti po vsej Evropi

Upravljanje

 

Na naravi temelječe rešitve

 

Pošteni prehod

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

 

Zmanjšanje tveganja nevarnosti

 

Grajeno okolje

 

Raziščite druge vire

Publikacije

 

Koristne povezave