Skip to main content
Burgemeestersconvenan – Europa

Hulpmiddelen voor de aanpassing

Weerbaarheid vergroten

Ondertekenaars van het Convenant delen de visie dat Europese burgers tegen 2050 in koolstofarme en veerkrachtige steden zullen wonen met toegang tot betaalbare, veilige en duurzame energie. Om dit te bereiken verbinden de Ondertekenaars zich ertoe hun weerbaarheid te vergroten en zich voor te bereiden op de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, naast het verminderen van hun emissies en het aanpakken van energiearmoede.

Het Convenant ondersteunt Ondertekenaars bij hun inspanningen om aanpassingsmaatregelen te plannen, uit te voeren en op te volgen - door methodologische begeleiding, activiteiten voor capaciteitsopbouw, kennisbronnen en mogelijkheden voor samenwerking te bieden.

Ontdek het Centrum voor Beleidsondersteuning

PSF Webinar Illustration

De Europese Commissie heeft het Centrum voor Beleidsondersteuning in het leven geroepen om lokale en regionale overheden te helpen bij de overgang van planning naar actie op het gebied van klimaatadaptatie in het kader van het Europees Burgemeestersconvenant. Het Centrum loopt als een tweejarig proefprogramma (2022-2023) en de EU-missie voor aanpassing aan de klimaatverandering van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon- Europa kan bijdragen tot de uitbreiding van het Centrum.

Het Centrum versterkt de steun van het Burgemeestersconvenant op het gebied van de aanpassing aan de klimaatverandering, met speciale peer-to-peer-lessen en -middelen, openbare seminaries en podcasts. Daarnaast is het de bedoeling dat 12 lidstaten nationale workshops organiseren en toegang krijgen tot technische bijstand: Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Spanje.

  • Module 1: Leren van deskundigen
  • Module 2: Uitwisselingen met collega's
  • Module 3: Uitvoeren met steun van deskundigen
  • Module 4: Laten zien wat men geleerd heeft

Meer informatie

Over het PSF

Webinarserie over de aanpassing

Laat je inspireren

Luister naar onze podcastserie over de aanpassing!

 

Gerelateerd nieuws

Gebruik onze hulpmiddelen

urban adaptation support tool logo 

list 

Het Hulpmiddel Stedelijke Aanpassing is het belangrijkste hulpmiddel voor alle leden van het Burgemeestersconvenant. Het helpt de belangrijkste stappen van een aanpassingsactieplan ontwikkelen en aanpassingsmaatregelen uitvoeren. Voor elke stap verwijst het hulpmiddel naar waardevol kennismateriaal, casestudies en andere hulpmiddelen.

Dit hulpmiddel is gezamenlijk ontwikkeld door het Europees Burgemeestersconvenant en het Europees Milieuagentschap, en is getest door de Ondertekenaars van het Convenant.

  

capture 

De Overzichtsmap Stedelijke Aanpassing geeft een overzicht van mogelijke klimaatgevaren en de kwetsbaarheid van steden voor deze gevaren en hun aanpassingsvermogen daaraan. Deze map verzamelt informatie over de waargenomen en verwachte ruimtelijke verspreiding en intensiteit van hoge temperaturen, overstromingen, waterschaarste, bosbranden en door vectoren overgedragen ziekten. Hij geeft ook inzicht in de oorzaken van kwetsbaarheid en blootstelling aan deze gevaren, en in aanpassingsplanning en -maatregelen.

De Overzichtsmap is ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap.

 

Leren van gemeenschappen in heel Europa

Bestuur

 

Op de natuur gebaseerde oplossingen

 

Inclusieve overgang

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

 

Risicobeperking bij rampen

 

Bebouwde omgeving

 

Ontdek andere hulpmiddelen

Publicaties

 

Nuttige links