Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Tilpasningsressourcer

Større modstandsdygtighed

Borgmesterpagtens underskrivere har en fælles vision om, at i 2050 lever borgere i Europa i dekarboniserede og modstandsdygtige byer med adgang til sikker og bæredygtig energi til en overkommelig pris. For at opnå dette forpligter underskriverne sig til at forbedre modstandsdygtigheden og forberede sig på de uønskede virkninger af klimaforandringerne foruden reduktion af emissioner og håndtering af energifattigdom.

Borgmesterpagt-initiativet støtter underskrivernes bestræbelser på at planlægge, implementere og overvåge tilpasningshandlinger ved at levere rådgivning om metodologi, kapacitetsopbyggende aktiviteter, vidensressourcer og muligheder for samarbejde.

Find den politiske støttefacilitet

PSF Webinar Illustration

EU-Kommissionen lancerede den politiske støttefacilitet for at hjælpe lokale og regionale myndigheder med at bevæge sig fra planlægning til handling i klimatilpasningen under Borgmesterpagt - Europa. Faciliteten kører et toårigt pilotprogram fra 2022-2023, og EU-missionen om tilpasning til klimaforandringer i Horizon Europas forsknings- og innovationsprogram kan eventuelt bidrage til opskalering af faciliteten.

Faciliteten styrker Borgmesterpagtens støtte til tilpasning gennem særlig fagfælle-til-fagfælle læring og ressourcer, offentlige seminarer og podcasts. Desuden er 12 medlemsstater udpeget som værter for nationale workshops og har mulighed for at få teknisk assistance: Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Italien, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og Spanien.

  • Modul 1: Lær af eksperter

  • Modul 2: Udveksling med fagfæller

  • Modul 3: Implementering med støtte fra eksperter

  • Modul 4: Formidling af det lærte 

Flere oplysninger

Om PSF

Webinar-serier om tilpasning

Bliv inspireret

Lyt til vores podcast-serier om tilpasning!

 

Relaterede nyheder

Brug vores værktøjer

urban adaptation support tool logo 

list 

Urban tilpasning støtteværktøjet er den vigtigste tilpasningsressource til Borgmesterpagtens fællesskab. Den giver vejledning til de vigtigste trin i udviklingen af en tilpasningsplan og implementering af tilpasningshandlinger. For hvert trin henviser værktøjet til materialer med yderligere værdifuld viden, casestudier og værktøjer.

Værktøjet er blevet udviklet i et samarbejde mellem Borgmesterpagten - Europakontoret og Det Europæiske Miljøagentur og er afprøvet af underskrivere af Borgmesterpagten.

  

capture 

Bytilpasningskortviseren giver et overblik over en række klimatrusler og byernes sårbarhed i forhold til truslerne og deres tilpasningskapacitet.  Kortviseren samler oplysninger om den observerede og forventede rumlige fordeling og intensitet af høje temperaturer, oversvømmelser, vandmangel og naturbrande og vektorbårne sygdomme. Den giver også indsigt i, hvad der forårsager sårbarhed og eksponering for disse farer og om tilpasningsplanlægning og aktiviteter.

Værktøjet er udviklet af det Europæiske Miljøagentur.

 

Lær af fællesskaber i hele Europa

Ledelse

 

Naturbaserede løsninger

 

Retfærdig omstilling

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

 

Katastroferisiko-reduktion

 

Bygget miljø

 

Find andre ressourcer

Publikationer

 

Nyttige links