Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Prisitaikymo ištekliai

Atsparumo stiprinimas

Merų pakto signatarų vizija – iki 2050 m. Europos piliečiai gyvens nepriklausomuose nuo iškastinio kuro ir atsparesniuose miestuose bei turės prieinamą, saugią ir tvarią energiją. Šiam tikslui jie pasiryžę didinti atsparumą ir pasirengti neigiamam klimato kaitos poveikiui bei mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir spręsti energijos skurdo klausimus.

Pakto iniciatyva remia signatarų pastangas planuoti, įgyvendinti ir stebėti prisitaikymo veiksmus – teikia metodines gaires, organizuoja gebėjimų stiprinimo veiklą, suteikia žinių išteklius ir bendradarbiavimo galimybes.

Politikos rėmimo priemonė – faktai

PSF Webinar Illustration

Europos Komisija inicijavo politikos rėmimo priemonės startą, siekdama padėti vietos ir regionų valdžios institucijoms pereiti nuo planavimo etapo į kitą – prisitaikymo prie klimato veiksmų Europos merų pakto platformos dėka. Ši priemonė vykdoma kaip dvejų metų bandomoji programa 2022–2023 m., taigi Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas“ ES prisitaikymo prie klimato kaitos misija gali pakelti priemonę į aukštesnį lygį.

Ši priemonė sustiprina Merų pakto teikiamą paramą prisitaikymo klausimais, pasitelkdama specialią mokymosi iš kitų dalyvių metodiką, išteklius, viešus seminarus ir tinklalaides. Be to, 12 valstybių narių rengia seminarus nacionaliniu mastu ir siūlo techninės pagalbos galimybes: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Graikija, Vengrija, Italija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Ispanija.

 • 1 modulis: Mokymasis iš ekspertų
 • 2 modulis: Keitimasis patirtimi su kitais dalyviais
 • 3 modulis: Įgyvendinimas padedant ekspertams
 • 4 modulis: Įgytos patirties demonstravimas

Daugiau informacijos

Apie PRP

Vaizdo seminarų serija prisitaikymo tema

Semkitės įkvėpimo

Klausykite mūsų tinklalaidžių serijos apie prisitaikymą!

 

  Susijusios naujienos

  Naudokitės mūsų įrankiais

  urban adaptation support tool logo 

  list 

  Pagalbinis įrankis prisitaikymui miesto vietovėse tai pagrindinis Pakto bendruomenės prisitaikymo išteklius. Šios gairės padeda atlikti pagrindinius prisitaikymo veiksmų plano rengimo ir prisitaikymo praktikų įgyvendinimo veiksmus. Kiekviename naujame etape priemonėje nurodoma tolesnė vertingų žinių medžiaga, atvejų analizė ir įrankiai.

  Įrankis buvo parengtas Merų pakto biuro ir Europos aplinkos agentūros, testuotas Pakto signatarų.

  capture 

  Miestų prisitaikymo žemėlapių žiūryklė skirta apžvelgti klimato pavojų diapazoną bei miestų pažeidžiamumą kilus šiems pavojams ir gebėjimą prisitaikyti. Šis įrankis renka informaciją apie pastebėtą ir prognozuojamą aukštos temperatūros, potvynių, vandens trūkumo, miškų gaisrų ir pernešėjų platinamų ligų teritorinį pasiskirstymą bei intensyvumą. Taip pat pateikiama įžvalgų apie tai, kas sukelia pažeidžiamumą ir šių pavojų poveikį bei suteikia informacijos apie prisitaikymo planavimą ir veiksmus.

  Įrankis buvo parengtas Merų pakto biuro ir Europos aplinkos agentūros

   

  Mokykitės iš visos Europos bendruomenių

  Valdymas

   

  Gamtos procesais pagrįsti sprendimai

   

  Teisinga pertvarka

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

   

  Nelaimių rizikos mažinimas

   

  Užstatyta aplinka

   

  Ieškokite kitų išteklių

  Leidiniai

   

  Naudingos nuorodos