Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Resursi prilagodbe

Povećanje otpornosti

Potpisnici Sporazuma dijele viziju da će do 2050. građani živjeti u dekarboniziranim i otpornim gradovima s pristupom svima dostupnoj, sigurnoj i održivoj energiji. Kako bi se to postiglo, potpisnici su se, osim na smanjenje emisija i poduzimanja mjera za rješavanje energetskog siromaštva, obvezali na povećanje otpornosti i pripremu na negativne učinke klimatskih promjena.

Inicijativom Sporazuma potpisnicima se daje podrška u njihovim naporima za planiranje, provedbu i praćenje mjera prilagodbe – osiguravanjem metodološkog vođenja, aktivnosti za jačanje sposobnosti, izvora znanja i prilika za suradnju.

Saznajte sve o instrumentu podrške politici

PSF Webinar Illustration

Europska komisija pokrenula je instrument podrške politici koji lokalnim i regionalnim tijelima pomaže u prijelazu s planiranja na djelovanje u području klimatske prilagodbe u okviru Sporazum gradonačelnika – Europa. Instrument se provodi kao dvogodišnji pilot program za razdoblje 2022. - 2023., a misija EU-a o prilagodbi na klimatske promjene programa istraživanja i razvoja Obzora Europa može pridonijeti ubrzavanju ovog instrumenta.

Instrumentom se jača podrška koju Sporazum gradonačelnika daje prilagodbi, kroz posebne oblike uzajamnog učenja i resurse, javne seminare i podcast-ove. Osim toga, 12 država članica odabrano je da budu domaćini nacionalnim radionicama i dobiju pristup opcijama tehničke pomoći: Bugarska, Češka, Grčka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska

 • Modul 1: učimo od stručnjaka
 • Modul 2: razmjena znanja s kolegama
 • Modul 3: provedba uz podršku stručnjaka
 • Modul 4: predstavljanje stečenog znanja

Više informacija

O instrumentu podrške politici (PSF)

Serija mrežnih seminara o prilagodbi

Prepustite se nadahnuću

Poslušajte našu seriju podcast-ova o prilagodbi!

 

  Povezane vijesti

  Korištenje alata

  urban adaptation support tool logo 

  list 

  Alat za podršku urbanoj prilagodbi glavni je izvor prilagodbe zajednice Sporazuma. Nudi smjernice za glavne korake razvoja akcijskog plana i mjera za provedbu prilagodbe. Za svaki korak alat upućuje na daljnje vrijedno znanje, materijale, studije slučaja i alate.

  Alat je rezultat zajedničkog rada Sporazuma gradonačelnika - Ureda za Europu i Europske agencije za okoliš, a ispitali su ga potpisnici Sporazuma.

  capture 

  Preglednik karte urbane prilagodbe prikazuje niz klimatskih nepogoda i osjetljivost gradova na te nepogode i njihove sposobnosti za prilagodbu. Alatom se prikupljaju informacije o zapaženom i predviđenom prostornom širenju i intenzitetu visokih temperatura, poplavama, nestašici vode, šumskim požarima i bolestima prenosivim vektorima. Alat prikazuje i uzroke ranjivosti i izloženost tim nepogodama te planove i mjere prilagodbe.

  Alat je izradila Europska agencija za okoliš.

   

  Učenje od zajednica iz cijele Europe

  Upravljanje

   

  Rješenja temeljena na prirodi

   

  Pravedna tranzicija

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

   

  Smanjenju rizika od katastrofa

   

  Izgrađen okoliš

   

  Istražite ostale resurse

  Publikacije

   

  Korisni linkovi