Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Resursi par adaptāciju

Noturības palielināšana

Pakta parakstītājiem ir kopīgs redzējums, ka līdz 2050. gadam Eiropas iedzīvotāji dzīvos no oglekļa dioksīda brīvās un noturīgās pilsētās, kurām pieejama salīdzinoši lēta, droša un ilgtspējīga enerģija. Lai to sasniegtu, parakstītāji apņemas palielināt noturību un sagatavoties klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei līdztekus emisiju samazināšanai un enerģētiskās nabadzības pārvarēšanai.

Pakta iniciatīva palīdz parakstītājiem plānot, īstenot un uzraudzīt adaptācijas darbības, nodrošinot metodoloģiskus norādījumus, spēju palielināšanas darbības, zināšanu resursus un sadarbības iespējas.

Atklājiet Rīcībpolitikas atbalsta mehānismu

PSF Webinar Illustration

Eiropas Komisija izveidoja Rīcībpolitikas atbalsta mehānismu, lai palīdzētu vietējām un reģionālajām iestādēm Eiropas Pilsētu mēru pakta ietvaros pāriet no klimatadaptācijas plānošanas pie rīcības. Šis mehānisms darbojas kā divgadīga pilotprogramma no 2022.–2023. gadam, un pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” ES misija “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” var palīdzēt paplašināt mehānisma mērogu.

Mehānisms stiprina atbalstu, ko Pilsētu mēru pakts sniedz adaptācijas jomā, nodrošinot iespējas mācīties no līdzbiedriem, kā arī resursus, publiskus seminārus un raidierakstus. Turklāt 12 dalībvalstīs — Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā, Grieķijā, Ungārijā, Itālijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Spānijā — tiek rīkoti valsts mēroga semināri un sniegta piekļuve tehniskās palīdzības iespējām.

  • 1. modulis: Mācieties no ekspertiem
  • 2. modulis: Dalieties pieredzē ar līdzbiedriem
  • 3. modulis: Īstenojiet ar ekspertu palīdzību
  • 4. modulis: Pastāstiet, ko iemācījāties

Papildu informācija

Par Rīcībpolitikas atbalsta mehānismu (PSF)

Tīmekļsemināri par adaptāciju

Iedvesmojieties

Klausieties mūsu raidierakstu sēriju par adaptāciju!

 

Saistīti jaunumi

Izmantojiet mūsu rīkus

urban adaptation support tool logo 

list 

Pilsētu pielāgošanās atbalsta rīks ir pakta kopienas galvenais adaptācijas resurss. Tajā ir apkopotas galvenās darbības adaptācijas rīcības plāna izstrādei un adaptācijas darbību īstenošanai. Katrā darbībā atradīsiet saites uz vērtīgiem papildu materiāliem, gadījumu izpēti un rīkiem.

Rīku ir izstrādājis Eiropas Pilsētu mēru pakta birojs sadarbībā ar Eiropas Vides aģentūru, un to ir testējuši pakta parakstītāji.

  

capture 

Urbānās adaptācijas kartes skatītājs sniedz pārskatu par dažādiem klimata apdraudējumiem, pilsētu ievainojamību pret tiem, kā arī pielāgošanās spēju. Rīks vāc informāciju par augstas temperatūras, plūdu, ūdens deficīta, mežu ugunsgrēku un pārnēsājamu slimību novēroto un plānoto telpisko sadalījumu un intensitāti. Tas arī sniedz labāku izpratni par ievainojamības cēloņiem, šādu apdraudējumu risku un adaptācijas plānošanu un darbībām.

Rīku ir izstrādājusi Eiropas Vides aģentūra.

 

Mācieties no kopienām visā Eiropā

Pārvaldība

 

Dabā balstīti risinājumi

 

Taisnīga pārkārtošanās

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

 

Katastrofu risku mazināšana

 

Būvētā vide

 

Izpētiet resursus

Publikācijas

 

Noderīgas saites