Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Kohanemisressursid

Vastupanuvõime suurendamine

Paktile allakirjutanute visiooni kohaselt elavad kõik eurooplased aastaks 2050 vähendatud süsihappegaasiheitega, muutustele vastupidavates linnades, kus on juurdepääs taskukohasele, turvalisele ja jätkusuutlikule energiale. Selle saavutamiseks kohustuvad allakirjutanud lisaks heitkoguste vähendamisele ja kütteostuvõimetuse vastu võitlemisele suurendama vastupanuvõimet ja valmistuma kliimamuutuste kahjulikeks mõjudeks oma piirkondades.

Pakti algatus toetab allakirjutanuid nende töös kohanemismeetmete kavandamisel, rakendamisel ja jälgimisel, pakkudes metoodikaalaseid suuniseid, suutlikkuse suurendamise meetmeid, teabeallikaid ja koostöövõimalusi.

Tutvu poliitika toetusvahendiga

PSF Webinar Illustration

Euroopa Komisjon käivitas poliitika toetusvahendi, et aidata kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel üle minna kliimamuutustega kohanemise kavandamiselt tegevuste elluviimiseni Euroopa linnapeade pakti toel. Vahend viiakse ellu kaheaastase katseprogrammina aastatel 2022–2023 ning programmi „Euroopa horisont“ teadus- ja innovatsiooniprogrammi raames loodud ELi kliimamuutustega kohanemise missioon võib aidata vahendi tegevust laiendada.

Vahend tugevdab linnapeade pakti pakutavat kohanemisalast abi, pakkudes selleks teadmiste jagamise võimalusi ja ressursse, avalikke seminare ning taskuhäälingusaateid. Lisaks on riiklike seminaride korraldamisse ja tehnilise abi võimaluste rakendamisse aktiivselt kaasatud 12 liikmesriiki: Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Ungari, Itaalia, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Hispaania.

 • Moodul 1: Ekspertidelt õppimine
 • Moodul 2: Teabevahetus kolleegidega
 • Moodul 3: Tegevuste rakendamine ekspertide toel
 • Moodul 4: Õpitu tutvustamine

Lisateave

Teave poliitika toetusvahendi kohta

Veebiseminaride seeria kohanemise kohta

Saage inspiratsiooni

Kuulake meie kohanemise taskuhäälingut!

 

  Seotud uudised

  Kasutage meie tööriistu

  urban adaptation support tool logo 

  list 

  Linnade kohanemise tugitööriist on pakti kogukonna peamine ressurss kohanemise valdkonnas. Selles antakse juhiseid kohanemise tegevuskava väljatöötamise ja kohanemismeetmete rakendamise põhietappide kohta. Igas etapis pakub tööriist täiendavaid väärtuslikke teadmisi, juhtumiuuringuid ja tööriistu.

  Tööriista töötasid ühiselt välja Euroopa linnapeade pakti kontor ja Euroopa Keskkonnaagentuur ning see on läbi katsetatud paktile allakirjutanute poolt.

    

  capture 

  Linnade kohanemise kaart annab ülevaate erinevatest kliimaohtudest, linnade haavatavusest nende ohtude suhtes ning nende kohanemisvõimest. Tööriist koondab teavet äärmusliku kuumuse, üleujutuste, veepuuduse, metsatulekahjude ja vektoritega levivate haiguste täheldatud ja prognoositava geograafilise jaotuse ning intensiivsuse kohta. Samuti annab see ülevaate haavatavuse ja ohtudega kokkupuute põhjustest ning pakub teavet kohanemise alase planeerimise ja tegevuste kohta.

  Tööriista on välja töötanud Euroopa Keskkonnaagentuur.

   

  Õppige kogukondadelt kogu Euroopas

  Juhtimine

   

  Looduspõhised lahendused

   

  Õiglane üleminek

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

   

  Suurõnnetuste ohu vähendamine

   

  Tehiskeskkond

   

  Tutvuge muude ressurssidega

  Väljaanded

   

  Kasulikud lingid