Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Resurser för klimatanpassning

Öka motståndskraften

Avtalets deltagare delar visionen om att europeiska medborgare år 2050 kommer att leva I fossilfria och klimattåliga städer med tillgång till billig, säker och hållbar energi. I syfte att uppnå detta har avtalsdeltagarna åtagit sig att öka motståndskraften och förbereda sig för klimatförändringarnas negativa effekter, utöver att minska utsläppen och få bukt med energifattigdomen.

Avtalet stöder sina deltagare i arbetet med att planera, genomföra och följa upp anpassningsåtgärder, genom att tillhandahålla metodvägledning, aktiviteter för kapacitetsuppbyggnad, informationsresurser och möjligheter till samarbete.

Upptäck enheten för politiskt stöd

PSF Webinar Illustration

EU-kommissionen lanserade en enhet för politiskt stöd (Policy Support Facility – PSF) med syfte att bistå lokala och regionala myndigheter i övergången från planering till implementering i arbetet med klimatanpassning under det europeiska borgmästaravtalet. Enheten körs som ett tvåårigt pilotprogram från 2022–2023 och EU:s mission om anpassning till klimatförändringen inom Horisont Europas forsknings- och innovationsprogram kan bidra till en uppskalning av enheten.

Enheten stärker det stöd för anpassningsarbete som erbjuds av borgmästaravtalet, med särskilda resurser samt möjligheter till kollegialt lärande, offentliga seminarier och poddar. Dessutom får 12 av medlemsstaterna möjlighet att stå värd för nationella workshops och tillgång till tekniskt stöd: Bulgarien, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien och Ungern.

  • Modul 1: Lär av experterna
  • Modul 2: Utbyte med kollegor
  • Modul 3: Implementering med hjälp av experter
  • Modul 4: Dela de lärdomar som gjorts

Mer information

Om PSF

Webbinarieserie om klimatanpassning

Få inspiration

Lyssna på vår poddserie om anpassning till klimatförändringar!

 

Liknande nyheter

Använd våra verktyg

urban adaptation support tool logo 

list 

Stödverktyget för städers anpassning, Urban Adaptation Support Tool är avtalsgemenskapens huvudresurs i anpassningsarbetet. Det beskriver de steg som ingår i att utveckla en åtgärdsplan och genomföra anpassningsåtgärder. I varje steg hänvisar verktyget till fler användningsbara informationskällor, fallstudier och verktyg.

Verktyget, som testats av avtalets deltagare, har tagits fram gemensamt av det europeiska borgmästaravtalets sekretariat och Europeiska miljöbyrån.

capture 

Kartvisaren för städers anpassning, Urban Adaptation Map Viewer tillhandahåller en översikt av klimatrisker och städers sårbarheter beträffande dessa risker, liksom städernas anpassningskapacitet. Verktyget samlar in information om observerad och prognostiserad geografisk distribution samt intensitet för hög temperatur, översvämning, vattenbrist, naturbränder och vektorburna sjukdomar. Den ger även insikter avseende orsaker till sårbarhet och exponering för dessa risker, samt kring planering och åtgärder gällande anpassning.

Verktyget har utvecklats av Europeiska miljöbyrån.

 

Lär av andra europeiska lösningar

Styrning

 

Naturbaserade lösningar

 

Rättvis omställning

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

 

Riskhantering och katastrofberedskap

 

Samhällsbyggnad

 

Utforska andra resurser

Publikationer

 

Användbara länkar