Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Zdroje pro adaptaci

Zvyšování odolnosti

Signatáři sdílejí společnou vizi, že do roku 2050 budou občané Evropy žít v dekarbonizovaných a odolných městech s přístupem k cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energii. Signatáři se proto zavazují, že vedle snižování emisí a řešení energetické chudoby zvýší odolnost a připraví se na nepříznivé dopady změny klimatu.

Iniciativa Paktu podporuje signatáře v jejich snaze o plánování, realizaci a monitorování adaptačních opatření, a to tím způsobem, že poskytuje metodické pokyny, aktivity pro budování kapacit, zdroje znalostí a příležitosti ke spolupráci.

Zjistěte více o tzv. nástroji na podporu politiky

PSF Webinar Illustration

Evropská komise spustila nástroj na podporu politiky, aby v rámci Paktu starostů a primátorů - Evropa pomohl místním a regionálním orgánům přejít od plánování k realizaci opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu. Tento nástroj funguje jako dvouletý pilotní program na období 2022–2023 a se škálováním tohoto nástroje by mohla pomoci Mise EU pro přizpůsobení se změně klimatu v rámci programu výzkumu a inovací Horizont Evropa.

Nástroj posiluje podporu, kterou poskytuje Pakt starostů a primátorů v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, a to prostřednictvím specializovaných forem předávání informací a zdrojů mezi kolegy, veřejných seminářů a podcastů. Kromě toho se na 12 členských států upírá pozornost v souvislosti s pořádáním národních seminářů a zajištěním přístupu k technické pomoci: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

  • Modul č. 1: Učte se od odborníků
  • Modul č. 2: Výměna znalostí s kolegy
  • Modul č. 3: Implementace s podporou odborníků
  • Modul č. 4: Předvedení získaných poznatků

Více informací

O nástroji PSF

Série webinářů o přizpůsobení se změně klimatu

Inspirujte se

Poslechněte si naši sérii podcastů o přizpůsobení se změně klimatu!

 

Související novinky

Použijte naše nástroje

urban adaptation support tool logo 

list 

Nástroj na podporu adaptace měst (Urban Adaptation Support Tool) je hlavním adaptačním zdrojem pro komunitu Paktu. Představuje hlavní kroky při vypracování akčního plánu pro přizpůsobení se změně klimatu a realizaci adaptačních opatření. U každého kroku se nástroj odkazuje na další cenné znalostní materiály, případové studie a nástroje.

Nástroj společně vyvinuly Kancelář Paktu starostů a primátorů – Evropa a Evropská agentura pro životní prostředí a otestovali ho signatáři Paktu.

  

capture 

Prohlížeč map adaptace měst (Urban Adaptation Map Viewer) nabízí přehled o řadě klimatických nebezpečí a zranitelnosti měst vůči těmto nebezpečím a jejich adaptační kapacitě. Nástroj shromažďuje informace o pozorovaném a předpokládaném prostorovém rozložení a intenzitě vysokých teplot, záplav, nedostatku vody, požárů a onemocnění přenášených vektory. Věnuje se také tomu, co způsobuje zranitelnost a vystavení těmto nebezpečím, a plánování a opatřením v oblasti adaptace.

Tento nástroj vyvinula Evropská agentura pro životní prostředí.

 

Učte se od komunit z celé Evropy

Správa a řízení

 

Přírodě blízká řešení

 

Spravedlivá transformace

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

 

Snižování rizika katastrof

 

Umělé životní prostředí

 

Prozkoumejte další zdroje

Publikace

 

Užitné odkazy