Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Материали относно адаптацията

Увеличаване на устойчивостта

Участващите страни в Конвента споделят визията, че до 2050 г. европейските граждани ще живеят в декарбонизирани и устойчиви градове с достъп до достъпна, сигурна и устойчива енергия. За да бъде постигнато това, участващите страни се ангажират да увеличат устойчивостта и да се подготвят за неблагоприятните въздействия от изменението на климата в допълнение към намаляването на емисиите и преодоляването на енергийната бедност.

Инициативата на Конвента подкрепя участващите страни в техните усилия да планират, прилагат и наблюдават дейностите за адаптация чрез предоставяне на методически насоки, дейности по изграждане на капацитета, материали с информация и възможности за сътрудничество.

Разберете повече за механизма за подкрепа в областта на политиките

PSF Webinar Illustration

Европейската комисия стартира механизъм за подкрепа в областта на политиките (PSF) като част от Конвента на кметовете – Европа, за да помогне на местните и регионалните власти да преминат от планиране към действия за адаптиране към изменението на климата. Механизмът работи под формата на двугодишна пилотна програма от 2022-2023 г., като мисията на ЕС за адаптиране към изменението на климата по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ може да допринесе за разширяване на обхвата на инструмента.

Механизмът увеличава подкрепата за адаптиране, предоставяна от Конвента на кметовете, чрез специални партньорски обучения и материали, обществени семинари и подкастове. В допълнение са избрани следните 12 държавни членки за домакини на национални работни срещи и за достъп до възможности за техническа подкрепа: България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

  • Модул 1: Черпене на знания от експертите
  • Модул 2: Обмен с партньори
  • Модул 3: Изпълнение с подкрепата на експертите
  • Модул 4: Демонстриране на направените изводи

Повече информация

Информация за PSF

Поредица от уебинари относно адаптацията

Вдъхновение

Слушайте нашата поредица от подкастове относно адаптацията!

 

Свързани новини

Използвайте нашите инструменти

urban adaptation support tool logo 

list 

Инструментът за подпомагане на адаптирането на градската среда е основният източник на информация относно адаптирането за общността на Конвента. Той предоставя насоки за основните стъпки за разработване на план за адаптация и за изпълнение на действия за адаптация. Инструментът предоставя препратки към допълнителни ценни информационни материали, практически примери и инструменти за всяка стъпка.

Инструментът е разработен съвместно от бюрото на Конвента на кметовете – Европа и Европейската агенция за околната среда и е изпробван от участващите страни в Конвента.

  

capture 

Визуализаторът на картата на адаптирането на градската среда дава общ поглед върху редица опасности, свързани с климата, уязвимостта на градовете спрямо тези опасности и капацитета им да се адаптират. Инструментът съпоставя информация относно наблюдаваното и прогнозното пространствено разпространение и интензитет на високите температури, наводненията, недостига на вода, горските пожари и векторно-предаваните трансмисивни болести. Той също така дава представа за причините за уязвимостта и излагането на тези опасности, както и за планирането и действията за адаптиране.

Инструментът е разработен от Европейската агенция за околната среда.

 

Учете се от опита на общности в цяла Европа

Управление

 

Природосъобразни решения

 

Справедлив преход

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

 

Намаляване на риска от бедствия

 

Застроена среда

 

Разгледайте още материали

Публикации

 

Полезни връзки