Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Gå med som avtalssupporter

GÅ MED - Som avtalssupporter 

Avtalssupportrar definieras som icke-vinstdrivande organisationer (lokala och regionala myndighetsorganisationer, lokala och regionala energimyndigheter, det civila samhällets organisationer) med kapacitet att marknadsföra borgmästaravtalet samt mobilisera och hjälpa sina medlemmar och/eller lokala myndigheter att uppfylla det europeiska borgmästaravtalets mål.

De vidtar åtgärder inom sina territorier och kunskapsområden (t.ex. energi, miljö, vatten, luft) och på olika myndighetsnivåer (t.ex. europeisk, nationell, regional eller lokal) för att marknadsföra det europeiska borgmästaravtalet och hjälpa avtalsdeltagarna. Tack vare sina djupgående kunskaper om de förordningar, lagar och ekonomiska regelverk som styr deras verksamheter – på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå – har avtalssupportrar perfekta förutsättningar att ge relevanta råd till avtalsdeltagare, och att identifiera synergieffekter hos befintliga initiativ.

Vem kan delta? 

Lokala och regionala myndighetsorganisationer, europeiska samfund, lokala och regionala myndigheter inom särskilda specialområden (energi/miljö), ideella organisationer och det civila samhällets organisationer kan ansluta sig som avtalssupportrar. Mer information finns här.

För mer information går det bra att kontakta borgmästaravtalets helpdesk för avtalssupportrar: supporters@eumayors.eu

LISTA ÖVER SUPPORTRAR  

Så här går det till att ansluta sig 

Lokala myndighetsorganisationer, ideella organisationer och myndigheter som är intresserade av att få status som avtalssupporter ska följa dessa steg:

Obs! De flesta myndigheter, organisationer och tillhörande nätverk kan ha rätt att ansluta sig och uppmuntras att underteckna åtagandeförklaringen samt bli aktiva supportrar till det europeiska borgmästaravtalet, med undantag för vinstdrivande organisationer som anlitas på projektbasis och huvudsakligen finansieras privat. Vi beaktar dock varje enskilt fall när vi fattar vårt beslut, och det går att kontrollera behörighetskraven hos vår helpdesk.

Steg 1

Fyll i registreringsblanketten.

Steg 2

När det bekräftats att organisationen uppfyller kriterierna ska man fylla i och skriva under den åtagandeförklaring som skickas av borgmästaravtalets sekretariat.

Steg 3

När den korrekt ifyllda och underskrivna åtagandeförklaringen har emottagits skapar borgmästaravtalets sekretariat onlineprofil för er organisation. Denna profil möjliggör aktivt deltagande i borgmästaravtalets gemenskap och bidrar till ökade möjligheter att hjälpa berörda avtalsparter.

Registrera dig som avtalssupporter