Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pievienojieties kā atbalstītājs

PIEVIENOJIETIES - kā atbalstītājs

Saskaņā ar definīciju Pakta atbalstītāji ir bezpeļņas organizācijas (vietējo un reģionālo iestāžu asociācijas, vietējās un reģionālās enerģētikas aģentūras un pilsoniskās sabiedrības organizācijas), kam ir iespējas popularizēt Eiropas Pilsētu mēru paktu un mobilizēt un atbalstīt savus dalībniekus un/vai pašvaldības Eiropas Pilsētu mēru pakta mērķu sasniegšanā.

Tie rīkojas savā teritorijā un specializācijas jomā (piemēram, enerģija, vide, ūdens, gaiss) un dažādos pārvaldības līmeņos (piemēram, Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā) popularizē Eiropas Pilsētu mēru pakta iniciatīvu un atbalsta savus parakstītājus. Tā kā Pakta atbalstītāji ekspertu līmenī pārzina regulatīvo, tiesiski normatīvo un finanšu sistēmu, kurā tie darbojas (vietējā, reģionālā vai Eiropas līmenī), tiem ir visas iespējas sniegt pielāgotus ieteikumus parakstītājiem un identificēt sinerģijas ar esošajām iniciatīvām.

Kurš var pieteikties

Kā Pakta atbalstītāji var pievienoties vietējo un reģionālo iestāžu asociācijas, Eiropas federācijas, vietējās un reģionālās tematiskās aģentūras (enerģija/vide), NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Uzziniet vairāk šeit.

Ja vajadzīga papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar Pakta atbalstītāju palīdzības dienestu: supporters@eumayors.eu

ATBALSTĪTĀJU SARAKSTS

Kā pievienoties

Vietējo iestāžu asociācijām, NVO un aģentūrām, kuras vēlas iegūt Pakta atbalstītāja statusu, ir jāveic šādas darbības:

Piezīme. Lielākā daļa aģentūru un tīklu varētu būt piemēroti un tiks aicināti parakstīt apņemšanās dokumentu un kļūt par aktīvu Eiropas Pilsētu mēru pakta iniciatīvas atbalstītāju, izņemot tās komercaģentūras, kuras tiek pilnvarotas konkrēta projekta īstenošanai un pamatā saņem privātu finansējumu. Tomēr katru gadījumu izvērtēsim atsevišķi, un par piemērotību var pārliecināties, vēršoties palīdzības dienestā.

1. darbība

Aizpildiet reģistrācijas veidlapu.

2. darbība

Pēc piemērotības apstiprināšanas aizpildiet un parakstiet Eiropas Pilsētu mēru pakta biroja nosūtīto paziņojumu par apņemšanos.

3. darbība

Kad Eiropas Pilsētu mēru pakta birojs būs saņēmis pienācīgi aizpildītu un parakstītu paziņojumu par apņemšanos, tas izveidos jūsu organizācijas tiešsaistes profilu. Tas ļaus aktīvi iesaistīties Pilsētu mēru pakta kopienā un palīdzēs sniegt kvalitatīvāku atbalstu ar jums saistītajiem parakstītājiem.

Reģistrējieties kā atbalstītājs