Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Prisijungti Rėmėjams

PRISIJUNGTI - Rėmėjams

Pakto rėmėjai – tai ne pelno organizacijos (vietos ir regionų savivaldybių asociacijos, vietos ir regionų energetikos agentūros, ir pilietiškos visuomenės organizacijos), įsipareigojusios raginti jungtis prie Europos Merų pakto iniciatyvos bei telkti ir remti savo narius ir / arba vietos valdžios institucijas siekiant Europos Merų pakto tikslų.

Jie imasi veiksmų savo teritorijose ir kompetencijų srityse (pavyzdžiui, energetikos, aplinkos, vandens, oro) bei  skirtinguose valdymo lygmenyse (pavyzdžiui, Europos, nacionaliniame, regionų arba vietos), siekiant skatinti prisidėti prie Europos Merų pakto iniciatyvos ir remti savo signatarus. Pakto rėmėjai yra kontrolės, teisinių reikalavimų ir finansavimo sistemų ekspertai savo veiklos lygmeniu (vietos, regiono, nacionaliniu arba Europos), todėl jie gali profesionaliai konsultuoti signatarus ir nustatyti sąlyčio taškus su jau vykdomoms iniciatyvomis.

Kas gali dalyvauti? 

Vietos ir regionų savivaldybių asociacijos, Europos federacijos, vietos ir regionų teminių sričių agentūros (energetikos / aplinkosaugos), NVO ir pilietiškos visuomenės organizacijos gali tapti Pakto rėmėjais. Daugiau informacijos čia.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Pakto rėmėjų pagalbos tarnybos adresu supporters@eumayors.eu.

RĖMĖJŲ SĄRAŠAS  

Kada galima prisijungti? 

Vietos valdžios institucijų asociacijos, NVO, agentūros, kurios norėtų gauti Pakto rėmėjo statusą, turėtų atlikti šiuos veiksmus:

N.B. Dauguma agentūrų ir jų tinklų galėtų būti tinkamos ir bus skatinamos pasirašyti įsipareigojimų dokumentą bei tapti aktyviais Europos Merų pakto iniciatyvos rėmėjais, išskyrus pelno siekiančias agentūras, kurios galės gauti leidimą kiekvienam atskiram projektui ir daugelyje atvejų bus privačiai finansuojamos. Tačiau sprendimas bus priimamas kiekvienu konkrečiu atveju, o tinkamumą bus įmanoma patikrinti pagalbos tarnyboje.

1 etapas

Užpildyti registracijos formą.

2 etapas

Patvirtinus atitikimą kriterijams, užpildyti ir pasirašyti susitarimo formą, atsiųstą iš Europos šalių Merų pakto biuro.

3 etapas

Europos Merų pakto biuras sukurs jūsų organizacijos internetinį profilį, kai gaus tinkamai užpildytą ir pasirašytą susitarimo formą. Tai padės aktyviai dalyvauti Merų pakto bendruomenės veikloje ir teikti geresnę paramą savo atitinkamiems signatarams.

Rėmėjų registracija