Skip to main content
Burgemeestersconvenan – Europa

Doe mee als Ondersteuner

DOE MEE - Als Ondersteuner 

Convenantondersteuners zijn organisaties zonder winstoogmerk (verenigingen van lokale en regionale overheden, lokale en regionale energieagentschappen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld) die het Europese Burgemeestersconvenant kunnen promoten en hun leden en/of lokale overheden kunnen mobiliseren en ondersteunen om de doelstellingen van het Europese Burgemeestersconvenant te verwezenlijken.

Zij ondernemen actie op hun grondgebied en in hun vakgebied (bv. energie, milieu, water, lucht) en op verschillende bestuursniveaus (bv. Europees, nationaal, regionaal of lokaal) om het initiatief van het Europese Burgemeestersconvenant te promoten en hun ondertekenaars te ondersteunen. Met hun deskundige kennis van het regelgevend, wetgevend en financieel kader waarbinnen zij opereren - op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau - zijn Convenantondersteuners bij uitstek geschikt om ondertekenaars advies op maat te geven en synergiën met bestaande initiatieven te vinden. 

 

Wie komt in aanmerking ?

Verenigingen van lokale en regionale overheden, Europese federaties, lokale en regionale thematische agentschappen (energie/milieu), ngo's en organisaties uit het maatschappelijk middenveld kunnen zich aansluiten als ondersteuners van het Convenant. Meer informatie vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Helpdesk voor Ondersteuners van het Convenant: supporters@eumayors.eu 

LIJST VAN ONDERSTEUNERS 

 

Hoe inschrijven? 

Verenigingen van lokale overheden, ngo's en agentschappen die de status van ondersteuner van het Convenant willen verkrijgen, moeten de volgende stappen doorlopen: 

N.B. De meeste agentschappen en hun netwerken kunnen in aanmerking komen en zullen worden aangemoedigd om de Verbintenisverklaring te ondertekenen en actieve steun te verlenen aan het initiatief van het Europese Burgemeestersconvenant, met uitzondering van de agentschappen met winstoogmerk die een projectgebonden mandaat hebben en meestal privaat worden gefinancierd. Het besluit wordt echter per geval genomen en via de Helpdesk kan worden nagegaan of men in aanmerking komt. 

Stap 1

Vul het registratieformulier in.

Stap 2

Nadat bevestigd is dat u in aanmerking komt, vult u de Verbintenisverklaring in die u toegestuurd krijgt via het Secretariaat van het Europese Burgemeestersconvenant, en ondertekent het. 

Stap 3

Na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende Verbintenisverklaring maakt het Secretariaat van het Europese Burgemeestersconvenant een online profiel aan voor uw organisatie. Hierdoor kunt u actief deelnemen aan de community van het Burgemeestersconvenant en kunt u uw geassocieerde ondertekenaars beter ondersteunen. 

Registreer u als ondersteuner