Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Deltag som supporter

DELTAG - Som supporter 

Borgmesterpagt-supportere defineres som ngo'er (sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, lokale og regionale energiagenturer og civilsamfundets organisationer) med kapacitet til at fremme Borgmesterpagt - Europa og at mobilisere og støtte deres medlemmer og /eller lokale myndigheder i at nå Borgmesterpagt - Europas mål.

De tager initiativer i deres områder og inden for deres ekspertiseområder (f.eks. energi, miljø, vand, luft) og på forskellige niveauer (f.eks. europæisk, nationalt og regionalt/lokalt) for at fremme Borgmesterpagt - Europas initiativ og understøtte deres underskriveres forpligtelser.  Med ekspertviden om de regulatoriske, juridiske og finansielle rammer, som de arbejder under – hvad enten det er på det lokale, regionale, nationale eller europæiske niveau –  er supporterne ideelt placeret i forhold til at levere skræddersyet rådgivning til underskriverne og at identificere synergieffekter mellem eksisterende initiativer. 

Hvem kan deltage 

Sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, europæiske sammenslutninger, lokale og regionale specialiserede agenturer (energi/miljø) kan deltage som supportere.  Få mere at vide her.

Hvis du har brug for flere oplysninger, kontakt supporternes helpdesk: supporters@eumayors.eu

LISTE OVER SUPPORTERE 

Hvordan man tilslutter sig 

Sammenslutninger af lokale myndigheder, ngo'er, agenturer som er interesseret i at opnå status som borgmesterpagt supporter skal gennemgå følgende trin:

NB: De fleste agenturer og disses netværk kan være egnede og vil blive opmuntret til at underskrive forpligtelseserklæringen og blive aktive supportere for Borgmesterpagt - Europa initiativet med undtagelse af kommercielle agenturer med projekt-for-projekt mandat og som hovedsageligt er privat finansieret. Men beslutningen vil blive taget sag for sag og egnethed kan undersøges via helpdesk.

Trin 1

Udfyld tilmeldingsformularen.

Trin 2

Efter bekræftelse af egnethed udfyldes og underskrives den forpligtelseserklæring som er sendt fra Borgmesterpagt - Europas kontor.

Trin 3

Ved modtagelse af den korrekt udfyldte og underskrevne forpligtelseserklæring vil Borgmesterpagt - Europa oprette en online-profil til din organisation. Dette vil give mulighed for aktivt at deltage i borgmesterpagtens fællesskab og gøre det nemmere at støtte de tilknyttede underskrivere. 

Tilmelding som supporter