Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pridružite se kot podpornik

PRIDRUŽITE SE - Kot podpornik 

Podporniki konvencije so neprofitne organizacije (združenja lokalnih in regionalnih oblasti, lokalne in regionalne agencije za energijo, organizacije civilne družbe itd.), ki spodbujajo evropsko Konvencijo županov, vključujejo in podpirajo njene člane in/ali lokalne vlade z namenom, da dosežejo cilje Konvencije županov.

Z aktivnostmi na svojih območjih in strokovnih področjih (npr. energija, okolje, voda, zrak) in na različnih ravneh upravljanja (npr. evropska, nacionalna in regionalna ali lokalna) promovirajo evropsko pobudo Konvencije županov in podpirajo njene podpisnike. Podporniki konvencije so zaradi svojega strokovnega poznavanja regulatornega, zakonodajnega in finančnega okvira, v katerem delujejo – bodisi na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni – najbolj primerni za svetovanje podpisnikom in odkrivanje sinergij z obstoječimi pobudami.

Kdo lahko sodeluje 

Kot podporniki konvencije se lahko pridružijo združenja lokalnih in regionalnih organov, evropske federacije, lokalne in regionalne tematske agencije (energija/okolje), nevladne organizacije in organizacije civilne družbe. Preberite več o tem tukaj.

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na center za pomoč uporabnikom pri podpornikih konvencije na supporters@eumayors.eu.

SEZNAM PODPORNIKOV

Kako se pridružiti 

Za pridobitev statusa podpornika konvencije morajo združenja lokalnih oblasti, nevladne organizacije in agencije storiti naslednje:

Opomba: Večina agencij in njihovih mrež je lahko upravičena in jih bomo spodbujali, da podpišejo zavezo in postanejo aktivni podporniki evropske pobude Konvencije županov, z izjemo profitnih agencij, ki imajo mandat za vsak projekt posebej in se večinoma financirajo iz zasebnih virov. Odločitev bomo sprejeli za vsak primer posebej, upravičenost pa je mogoče preveriti prek centra za pomoč uporabnikom.

1. korak

Izpolnite obrazec za prijavo.

2. korak

Po potrditvi upravičenosti izpolnite in podpišite izjavo o zavezi, ki jo pošlje evropski urad Konvencije županov.

3. korak

Po prejemu pravilno izpolnjene in podpisane izjave o zavezi evropski urad Konvencije županov ustvaril spletni profil za vašo organizacijo. Omogočal bo dejavno sodelovanje v skupnosti Konvencije županov in vam pomagal pri tem, da boste nudili boljšo podporo svojim povezanim podpisnikom.

Prijavite se kot podpornik