Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pridruži se kao podržavatelj

PRIDRUŽI SE - Kao podržavatelj 

Podržavatelji sporazuma su neprofitne organizacije (udruženja lokalnih i regionalnih tijela vlasti, lokalne i regionalne energetske agencije i organizacije civilnog društva) koje imaju mogućnost promicanja Sporazuma gradonačelnika - Europa te mobiliziranja i pružanja podrške svojim članovima i/ili tijelima lokalne vlasti u postizanju ciljeva Sporazuma gradonačelnika - Europa.

Oni na svojim teritorijima i u okviru svojih područja stručnosti (npr. energetike, zaštite okoliša, vode i zraka) poduzimaju aktivnosti kako bi na različitim razinama upravljanja (npr. europskoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj) promicali inicijativu Sporazuma gradonačelnika i podržavali potpisnike. S obzirom na stručno poznavanje regulatornog, zakonodavnog i financijskog okvira djelovanja (bilo na lokalnoj odnosno regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini), Podržavatelji sporazuma na idealnoj su poziciji za davanje savjeta prilagođenih potpisnicima i otkrivanje sinergija s postojećim inicijativama.

Tko može sudjelovati 

Podržavateljima sporazuma mogu se pridružiti udruženja lokalnih i regionalnih tijela vlasti, europski savezi te lokalne i regionalne tematske agencije (za energiju/okoliš), nevladine organizacije i organizacije civilnog društva. Više saznajte ovdje.

Ako su vam potrebna dodatna pojašnjenja, obratite se na Helpdesk Podržavatelja: supporters@eumayors.eu.

POPIS PODRŽAVATELJA

Kako se pridružiti 

Udruženja lokalnih tijela vlasti, nevladine organizacije, agencije zainteresirane za dobivanje statusa Podržavatelja sporazuma trebale bi napraviti sljedeće:

na primjer, većina agencija i njihove mreže mogle bi biti prihvatljive i moglo bi ih se poticati da potpišu izjavu o preuzimanju obveza i postanu aktivni podržavatelji inicijative Sporazuma gradonačelnika -Europa, uz iznimku profitnih agencija, s mandatom od jednog do drugog projekta koje se većinom financiraju iz privatnih izvora. Međutim, odlučivati će se za svaki predmet posebno, a prihvatljivost se može provjeriti putem Helpdeska.

1. korak

Popuniti obrazac za prijavu.

2. korak

Nakon što se potvrdi da jesu prihvatljive, popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju obveza koju će im poslati Ured Sporazuma gradonačelnika - Europa.

3. korak

Po primitku uredno popunjene i potpisane izjave o preuzimanju obveza Ured Sporazuma gradonačelnika - Europa izradit će online profil vaše organizacije. On će vam omogućiti aktivno sudjelovanje u Zajednici sporazuma gradonačelnika i pomoći vam u osiguravanju veće podrške pridruženim potpisnicima.

Prijavi se kao Podržavatelj