Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Připojte se jako podporovatel

PŘIPOJTE SE - Jako podporovatel 

Podporovatelé Paktu jsou definováni jako neziskové organizace (sdružení místních a regionálních orgánů, místní a regionální energetické úřady a občanské organizace), které mají možnost prosazovat Pakt starostů a primátorů – Evropa a mobilizovat a podporovat jeho členy a/nebo místní samosprávy v zájmu dosažení cílů Paktu starostů a primátorů – Evropa.

Na svých územích, v oblastech svého zaměření (např. energetika, životní prostředí, voda, vzduch) a na různých úrovních správy a řízení (např. evropská, celostátní, regionální nebo místní) působí v zájmu prosazování iniciativy Pakt starostů a primátorů – Evropa a podpory jeho signatářů. Podporovatelé Paktu jsou díky své znalosti regulačního, legislativního a finančního rámce své činnosti – ať už na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni – v ideální pozici k tomu, aby poskytovali na míru přizpůsobené rady signatářům a identifikovali synergie s jinými iniciativami.

Kdo se může zapojit 

V pozici podporovatelů Paktu se mohou zapojit sdružení místních a regionálních orgánů, evropské federace, místní a regionální tématické úřady (energetika / životní prostředí), nevládní organizace a občanské organizace. Další informace naleznete zde.

Pokud potřebujete další informace, obraťte se na Helpdesk Paktu pro podporovatele na adrese: supporters@eumayors.eu

SEZNAM PODPOROVATELŮ

Jak se připojit

Sdružení místní orgánů, nevládní organizace, úřady, které mají zájem o získání statusu podporovatele Paktu, by měly postupovat takto:

Poznámka: Vhodnými kandidáty na podepsání přijetí závazků a převzetí role aktivního podporovatele iniciativy Pakt starostů a primátorů – Evropa bude většina organizací a jejich sítí s výjimkou ziskových organizací, organizací s mandátem na konkrétní projekt a organizací, které jsou financovány především ze soukromých zdrojů. Rozhodnutí je však přijímáno individuálně a vhodnost kandidáta lze konzultovat s helpdeskem.

Krok č. 1

Vyplňte registrační formulář.

Krok č. 2

Po potvrzení vhodnosti kandidáta vyplňte a podepište Prohlášení o přijetí závazků, které vám pošle Kancelář Paktu starostů a primátorů – Evropa.

Krok č. 3

Po přijetí řádně vyplněného a podepsaného Prohlášení o přijetí závazků vytvoří Kancelář Paktu starostů a primátorů – Evropa pro vaši organizaci online profil. Díky tomu se budete moci aktivně zapojovat v rámci komunitu Pakt starostů a primátorů a lépe podporovat své signatáře.

Zaregistrujte se jako podporovatel