Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Liity Tukijana

LIITY - Tukijana 

Yleiskokouksen tukijat määritellään voittoa tavoittelemattomiksi järjestöiksi (paikallis- ja alueviranomaiset, paikalliset ja alueelliset energiavirastot ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot), joilla on valmiuksia edistää Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokousta sekä kannustaa ja tukea jäseniään ja/tai paikallishallintoaan saavuttamaan Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteet.

Ne toteuttavat toimia alueillaan ja osaamisalueillaan (esimerkiksi energia, ympäristö, vesi, ilma) ja eri hallintotasoilla (esimerkiksi Euroopan tasolla, kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla) edistääkseen Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloitetta ja tukeakseen sen allekirjoittajia. Yleiskokouksen tukijoiden asiantuntemuksella he noudattavat sääntelyn, lainsäädännön ja rahoituksen puitteita - paikallisella, alueellisella, kansallisella tai Euroopan tasolla - ja heillä on ihanteelliset mahdollisuudet tarjota allekirjoittajille räätälöityjä neuvoja ja löytää synergioita muiden aloitteiden kanssa.

Kuka voi liittyä 

Paikallis- ja alueviranomaisten järjestöt, eurooppalaiset liitot, paikallis- ja aluetason aihekohtaiset virastot (energia/ympäristö), kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat liittyä yleiskokouksen tukijoiksi. Lisätietoja on täällä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä yleiskokouksen tukipalveluun: supporters@eumayors.eu

LUETTELO TUKIJOISTA 

Miten liittyä 

Paikallisviranomaisten yhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden järjestöjen, jotka haluavat saada yleiskokouksen tukijan aseman, olisi käytävä läpi seuraavat vaiheet:

Useimmat virastot ja niiden verkostot kelpuutetaan tukijoiksi, ja niitä kannustetaan allekirjoittamaan sitoumus ja ryhtymään Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloitteen aktiivisiksi tukijoiksi, lukuun ottamatta voittoa tavoittelevia virastoja, joilla on hankekohtainen toimeksianto ja jotka saavat pääasiassa yksityistä rahoitusta. Päätös tehdään kuitenkin tapauskohtaisesti, ja kelpoisuus voidaan tarkistaa tukipalvelun kautta.

Vaihe 1

Täytä rekisteröintilomake.

Vaihe 2

Kun kelpoisuus on vahvistettu, täytetään ja allekirjoitetaan Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston antama sitoumuskirjelmä.

Vaihe 3

Kun Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun sitoumuskirjelmän, se luo organisaatiollesi verkkoprofiilin. Sen avulla voit osallistua aktiivisesti kaupunginjohtajien yleiskokouksen yhteisöön ja auttaa sinua tukemaan paremmin allekirjoittajia.

Rekisteröidy tukijana