Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Liity Allekirjoittajana

Kaupunginjohtajien yleiskokouksessa suhtaudutaan myönteisesti kaikkiin hallintotasoihin sekä asiaankuuluviin tukijärjestöihin, virastoihin ja järjestöihin, jotta ne voivat osallistua aloitteeseen ja auttaa nopeasti paikallista ilmasto- ja energiatoimintaa.

LIITY - Allekirjoittajana 

Paikallishallinnolla on johtava asema ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Osallistuminen Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energiasopimukseen tukee heitä tässä pyrkimyksessä antamalla heille tunnustusta, resursseja ja verkostoitumismahdollisuuksia, joita tarvitaan heidän energia- ja ilmastositoumustensa viemiseksi seuraavalle tasolle.   

   

Kuka voi liittyä  

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energiasopimus on avoin kaikille paikallisille viranomaisille, jotka edustavat demokraattisesti vaaleilla valittujen edustajien kanssa tai heidän edustajiensa kanssa, olipa heidän kokonsa tai energia- ja ilmastopolitiikkansa toteuttamisasteensa mikä tahansa.  

Myös lähialueiden pienet ja keskisuuret paikallisviranomaiset voivat tietyin edellytyksin päättää liittyä allekirjoittajaryhmään ja esittää yhteisen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman, jossa joko sitoudutaan erikseen (vaihtoehto 1) tai yhdessä (vaihtoehto 2) Lisätietoja saatavilla täältä.  

 

Miten liittyä 

Paikallisviranomaiset voivat liittyä yhä kasvavaan liikkeeseen suorittamalla seuraava prosessi:  

Vaihe 1  

Esittele ilmastoa ja energiaa koskeva kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloite paikallishallinnolle / kunnallisvaltuustolle. Valtuuston keskustelujen helpottamiseksi voit ladata sitoumusasiakirjan täältä.  

Vaihe 2

Kun valtuusto on hyväksynyt virallisen päätöslauselman, se valtuuttaa kaupunginjohtajan - tai vastaavan valtuuston edustajan -  allekirjoittamaan yleiskokouksen sitoumusasiakirjan

Vaihe 3

Allekirjoituksen jälkeen täytä tietosi verkossa ja lataa asianmukaisesti allekirjoitettu sitoumusasiakirja. Ota huomioon Sitoumusasiakirjan liitteessä ja UKK:SSÄ esitetyt seuraavat vaiheet.