Skip to main content
Convenție a primarilor – Europa

Aderați în calitate de semnatar

Convenția Primarilor salută toate nivelurile de guvernare, precum și organizațiile și agențiile de sprijin relevante, să se alăture inițiativei și să contribuie la accelerarea acțiunilor locale în domeniul climei și al energiei. 

ADERAȚI - În calitate de semnatar

Administrațiile locale au un rol central în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la efectele acestora. Participarea la inițiativa europeană Convenția primarilor privind clima și energia le sprijină în aceste demersuri, oferindu-le recunoașterea, resursele și oportunitățile de stabilire de relații necesare pentru a duce angajamentele lor în materie de energie și climă la următorul nivel. 

   

Cine este eligibil  

Convenția primarilor privind clima și energia este deschisă participării tuturor autorităților locale constituite în mod democratic din/de către reprezentanți aleși, indiferent de mărime și de stadiul implementării politicilor lor privind energia și clima.  

Autoritățile locale învecinate, de dimensiuni mici și mijlocii, pot și ele decide să se alăture, în anumite condiții, ca grup de semnatari și să prezinte un plan de acțiune comun privind energia durabilă și clima, angajându-se fie individual (opțiunea 1), fie colectiv (opțiunea 2). Mai multe informații sunt disponibile aici  

 

Cum vă puteți alătura  

To join the ever-growing movement, local authorities should undertake the following process:

Pasul 1  

Prezentați inițiativa Convenției primarilor privind clima și energia consiliului dvs. local/municipal. Pentru a facilita discuțiile în cadrul consiliului, puteți descărca documentul de angajament aici. 

Pasul 2  

După ce s-a adoptat o hotărâre oficială de către consiliu, primarul - sau un reprezentant echivalent al consiliului - trebuie mandatat să semneze documentul de angajament al Convenției

Pasul 3  

După semnare, completați informațiile dvs. online și încărcați documentul de angajament semnat corespunzător. Vă rugăm să țineți seama de etapele următoare, descrise în anexa la documentul de angajament și în secțiunea Întrebări frecvente.