Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pridruži se kao Potpisnik

Sporazum gradonačelnika poziva sve razine vlasti, kao i potporne organizacije, agencije i udruge, da pristupe inicijativi i pruže podršku brzoj provedbi aktivnosti koje utječu na klimu i energiju.

PRIDRUŽI SE - Kao Potpisnik 

Lokalne vlasti imaju vodeću ulogu u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi. Sudjelovanje u Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju - Europa pomaže im u njihovim nastojanjima, osiguravanjem priznanja, resursa i potrebnim mogućnostima umrežavanja, kako bi oni svoje obveze vezane uz energiju i klimu podigli na sljedeću razinu. 

   

Tko može sudjelovati  

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju otvoren je za sva tijela lokalne vlasti koja demokratski formiraju izabrani predstavnici, bez obzira na njihovu veličinu i fazu provedbe energetskih i klimatskih politika.  

Mala i srednja tijela lokalnih vlasti u susjednim zemljama također se, pod određenim uvjetima, mogu pridružiti kao skupina potpisnika i predati zajednički Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka, preuzimanjem individualne (1. opcija) ili skupne (2. opcija) obveze. Dodatne informacije dostupne su ovdje.  

 

Kako se pridružiti  

Kako bi se pridružila ovom rastućem pokretu, tijela lokalne vlasti trebala bi provesti sljedeći postupak:  

1. korak  

Inicijativu Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju predstaviti lokalnom/općinskom vijeću, Kako bi se pojednostavile rasprave vijeća, Dokument o  preuzimanju obveza možete preuzeti ovdje.  

2. korak  

Nakon što vijeće donese službenu odluku, imenovati gradonačelnika ili predstavnika vijeća koji će potpisati dokument o preuzimanju obveza Sporazuma.  

3. korak  

Nakon potpisivanja, ispuniti internetski obrazac i učitati pravilno potpisan Dokument o preuzimanju obveza, Molimo vas da se upoznate i sa sljedećim koracima, navedenima u Dodatku Dokumentu o preuzimanju obveza i u Čestim pitanjima.