Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Prisijungti Signatarams

Merų paktas vienija visus valdymo lygius bei atitinkamas paramos organizacijas, agentūras ir asociacijas, skatindamas prisijungti prie šios iniciatyvos ir paspartinti klimato ir energetikos veiksmus vietos lygmenyje.

PRISIJUNGTI - Signatarams 

Vietos valdžios atstovai atlieka pagrindinį vaidmenį švelninant klimato kaitą ir prie jos prisitaikant. Dalyvavimas Europos klimato ir energetikos merų pakto veikloje padeda jiems šiose pastangose, suteikiant pripažinimo, išteklių ir tinklų kūrimo galimybių, reikalingų siekiant pakelti savo įsipareigojimus energetikos ir klimato srityje į aukštesnį lygį.  

   

Kas gali dalyvauti?   

Merų paktą dėl klimato ir energetikos gali pasirašyti visos vietos valdžios institucijos, sudarytos demokratiškai ir vadovaujamos per rinkimus išrinktų atstovų, nepriklausomai nuo savo dydžio ir jų energetikos bei klimato politikos įgyvendinimo etapo.   

Mažos ir vidutinės kaimyninės institucijos tam tikromis sąlygomis irgi gali nuspręsti prisijungti kaip signatarų grupė, ir prisidėti prie bendro Tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų plano: prisiimdamos atskirus (1 alternatyva) arba kolektyvinius įsipareigojimus (2 alternatyva)Daugiau informacijos galima rasti čia.  

 

Kada galima prisijungti?  

Norėdamos prisijungti prie šio nuolat besiplečiančio judėjimo vietos valdžios institucijos turi imtis šių veiksmų:

1 etapas    

Pristatyti Merų pakto dėl klimato ir energetikos iniciatyvą savo vietos (savivaldybės) tarybai. Tarybos diskusijose padės šis dokumentas: Įsipareigojimų dokumentą galite atsisiųsti čia.  

2 etapas  

Kai taryba priims oficialų nutarimą, meras (arba lygiavertis tarybos atstovas) turi būti įpareigotas pasirašyti Pakto įsipareigojimų dokumentą

3 etapas  

Užpildykite savo informaciją tinklalapyje ir įkelkite tinkamai pasirašytą Įsipareigojimų dokumentą. Kiti etapai yra nurodyti  Įsipareigojimų dokumento priede ir DUK skyriuje.