Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Připojte se jako signatář

Pakt starostů a primátorů vítá signatáře ze všech úrovní správy a řízení, včetně příslušných podpůrných organizací, orgánů a spolků, kteří se mohou do iniciativy zapojit a pomoci urychlit zavádění místních opatření v oblasti klimatu a energetiky.

PŘIPOJTE SE - Jako signatář 

Místní samospráva hraje klíčovou roli ve zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Účast v Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky – Evropa je v jejich snaze podporuje, poněvadž se jim dostává uznání, zdrojů a příležitostí k networkingu, které jsou nutné k posunu jejich závazků v oblasti energetiky a klimatu na vyšší úroveň.  

   

Kdo se může zapojit  

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je otevřený všem demokraticky zřízeným místním orgánům s volenými zástupci, a to bez ohledu na jejich velikost a fázi zavádění jejich politik v oblasti energetiky a klimatu.    

Sousední malé a střední místní orgány se mohou taktéž za určitých okolností rozhodnout se připojit jako skupina signatářů, předložit společný Akční plán pro udržitelnou energii a klima a zavázat se buď jednotlivě (možnost č. 1) nebo společně (možnost č. 2) Další informace jsou k dispozici zde.  

 

Jak se připojit  

Místní orgány, které mají zájem se připojit k tomuto neustále se rozrůstajícímu hnutí, by měly postupovat takto:  

Krok č. 1  

Představte iniciativu Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky svému místnímu/obecnímu zastupitelstvu. Zastupitelstvu se možná bude věc projednávat snadněji, když si stáhnete dokument se Závazky zde.  

Krok č. 2 

Jakmile zastupitelstvo dospěje k oficiálnímu rozhodnutí, pověřte starostu či primátora nebo zástupce zastupitelstva v obdobní funkci podpisem Závazků Paktu.  

Krok č. 3

Po podepsání vyplňte přes internet vaše údaje a nahrajte řádně podepsaný dokument se Závazkem. Věnujte pozornost následujícím krokům, které jsou popsané v příloze k Závazkům a v sekci Časté dotazy.