Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Deltag som underskriver

Borgmesterpagten byder alle myndighedsniveauer samt relevante støtteorganisationer, agenturer og foreninger velkommen og hjælper med at igangsætte hurtige og effektive lokale klima- og energiinitiativer. 

DELTAG  - Som underskriver 

Lokale myndigheder spiller en hovedrolle, når det gælder modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer. Deltagelse i Borgmesterpagten for klima og energi støtter dem i deres bestræbelser ved at give dem den anerkendelse, ressourcer og de netværksmuligheder, som er nødvendige for at løfte deres energi- og klimaforpligtelser op til næste niveau.   

   

Hvem kan deltage

Borgmesterpagten for klima og energi er åben for alle lokale myndigheder med demokratisk valgte repræsentanter uanset størrelse og uanset status for implementering af disses energi- og klimapolitikker.    

Små og mellemstore nabokommuner/myndigheder kan også, hvis særlige forhold gør sig gældende, beslutte at være med som en gruppe af underskrivere og indgive en fælles handlingsplan for energi og klima, og enten forpligte sig individuelt (mulighed 1) eller kollektivt (mulighed 2)  Flere oplysninger findes her.   

 

Hvordan man tilslutter sig  

For at tilslutte sig den konstant voksende bevægelse skal lokale myndigheder gøre følgende:   

Trin 1  

Præsenter borgmesterpagten for klima og energi for lokale myndigheder/kommunalbestyrelsen. For at lette kommunalbestyrelsens diskussioner kan du downloade forpligtelsesdokumentet her.  

Trin 2

Så snart kommunalbestyrelsen har taget en officiel beslutning, skal bogmesteren – eller en tilsvarende repræsentant for kommunalbestyrelsen – underskrive Borgmesterpagtens forpligtelsesdokument.  

Trin 3 

Efter underskrivelsen udfyldes oplysningsformularerne online, og det korrekt underskrevne forpligtelsesdokument uploades. Vær venligst opmærksom på de næste trin, som beskrives i Bilag til forpligtelsesdokument og i FAQ.