Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Doe mee als Ondertekenaar 

Het Burgemeestersconvenant verwelkomt alle bestuursniveaus en relevante ondersteunende organisaties, agentschappen en verenigingen om zich bij het initiatief aan te sluiten en lokale klimaat- en energiemaatregelen te helpen versnellen. 

DOE MEE - Als Ondertekenaar 

Lokale overheden spelen een leidende rol bij de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering. Deelname aan het Europees Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie ondersteunt hen daarbij door hun de erkenning, middelen en netwerkmogelijkheden te bieden die nodig zijn om hun energie- en klimaatverbintenissen naar een hoger plan te tillen.  

   

Who is eligible  

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie staat open voor alle democratisch samengestelde lokale overheden met/door gekozen vertegenwoordigers, ongeacht hun grootte en ongeacht het stadium van uitvoering van hun energie- en klimaatbeleid.

Naburige kleine en middelgrote lokale overheden kunnen onder bepaalde voorwaarden ook besluiten zich aan te sluiten als een groep ondertekenaars, en een gezamenlijk actieplan voor duurzame energie en klimaat indienen waarbij zij zich individueel (optie 1) of collectief (optie 2) verbinden. Meer informatie vind je hier

 

Hoe inschrijven?  

Om zich bij deze steeds groter wordende beweging aan te sluiten, moeten lokale overheden het volgende proces doorlopen

Stap 1  

Leg het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie voor aan uw gemeenteraad. Om het gesprek in de raad te vergemakkelijken, kunt u de verklaring met de engagementen hier downloaden.  

Stap 2  

Zodra een officiële resolutie door de raad is aangenomen, de burgemeester - of een gelijkwaardige vertegenwoordiger van de raad - opdracht geven het Verbintenisverklaring van het Convenant te ondertekenen.

Stap 3  

Vul na ondertekening uw gegevens online in en upload het ondertekende Verbintenisverklaring. Let op de volgende stappen die in de bijlage bij de verklaring en in de FAQ's worden beschreven.