Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Liitu allakirjutanuna

Linnapeade pakt ootab avasüli liituma ning kohaliku tasandi kliima- ja energiameetmeid tõhustama kõiki juhtimistasandeid ning asjaomaseid toetusorganisatsioone, -agentuure ja -ühendusi.

LIITU  - allakirjutanuna

Kohalikel omavalitsustel on juhtiv roll kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel. Selles püüdluses toetab neid osalemine Euroopa linnapeade paktis, tagades neile nende energia- ja kliimaalaste kohustuste järgmisele tasandile viimiseks vajaliku tunnustuse, vahendid ja koostöövõrgustiku.  

   

Sobivuskriteeriumid  

Linnapeade pakt kliima ja energia alal on avatud kõigile kohalikele omavalitsustele, mille moodustavad demokraatlikult valitud esindajad või mis koosneb sellistest valitud esindajatest, olenemata kohaliku omavalitsuse suurusest ning energia- ja kliimapoliitika rakendamise etapist. 

Ka lähestikku asuvad väikesed ja keskmise suurusega kohalikud omavalitsused võivad teatavatel tingimustel otsustada ühineda allakirjutanute rühmana ning esitada ühise säästva energia ja kliimaalase tegevuskava, võttes kohustused kas individuaalselt (variant 1) või ühiselt (variant 2). Lisateavet leiate siit. 

 

Kuidas liituda  

Selle üha laieneva liikumisega liitumiseks peaksid kohalikud omavalitsused läbima järgneva protsessi: 

1. samm 

Esitage linnapeade kliima- ja energiapakti algatus oma kohalikule volikogule. Volikogu arutelude hõlbustamiseks saate kohustuste dokumendi alla laadida siit.

2. samm

Kui volikogu on ametliku otsuse vastu võtnud, volitage linnapead või volikogu samaväärset esindajat alla kirjutama pakti kohustuste dokumendile. 

3. samm 

Pärast allkirjastamist lisage oma teave veebisaidile ja laadige üles nõuetekohaselt allkirjastatud kohustuste dokument. Pange tähele ka järgmisi samme, mis on esitatud kohustuste dokumendi lisas ja KKK-s.