Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Gå med som avtalsdeltagare

Borgmästaravtalet välkomnar deltagare på alla styrningsnivåer – liksom berörda hjälporganisationer, myndigheter och föreningar – att ansluta sig till initiativet och bidra till en snabbare tillämpning av lokala klimat- och energiåtgärder.

GÅ MED - Som avtalsdeltagare 

Lokala myndigheter har en ledande roll i arbetet med begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Deltagande i det europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi ger dem stöd i detta åtagande, genom att tillhandahålla det erkännande, de resurser och de kontaktnät som behövs för att lyfta energi- och klimatarbetet till nästa nivå. 

   

Vem kan delta? 

Borgmästaravtalet för klimat och energi är öppet för alla demokratiskt förankrade lokalmyndigheter som består eller har inrättats av folkvalda politiska företrädare, oavsett storlek och hur långt de kommit i implementeringen av sin klimat- och energipolitik. 

Angränsande små och medelstora lokala myndigheter kan under vissa omständigheter ansluta sig till avtalet som en grupp och lämna in en gemensam åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat. De kan ansluta sig enskilt (alternativ 1) eller gemensamt (alternativ 2) Mer information finns här

 

Så här går det till att ansluta sig  

De lokala myndigheter som vill ansluta sig till denna ständigt växande rörelse använder sig av följande process: 

Steg 1

Presentera borgmästaravtalet för klimat och energi för den lokala politiska styrelsen/kommunfullmäktige. Som underlag för diskussionerna i fullmäktige eller motsvarande kan du ladda ner åtagandeförklaringen här. 

Steg 2  

När ett formellt beslut fattats i kommunfullmäktige ska borgmästaren – eller person med motsvarande befattning – bemyndigas att underteckna åtagandeförklaringen

Steg 3  

När dokumentet har undertecknats fyller man i uppgifterna på nätet och laddar upp den undertecknade förklaringen. De steg som ska utföras härnäst anges i bilagan till åtagandeförklaringen samt i artikeln Vanliga frågor.