Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pievienojieties kā parakstītājs

Pilsētu mēru pakta iniciatīvai var pievienoties visi pārvaldības līmeņi, kā arī visas saistītās atbalsta organizācijas, aģentūras un asociācijas, lai paātrinātu vietējo klimata un enerģētikas rīcību.

PIEVIENOJIETIES - Kā parakstītājs

Pašvaldībām ir vadošā loma klimata pārmaiņu mazināšanā un klimatadaptācijā. Līdzdalība Eiropas Pilsētu mēru enerģētikas un klimata paktā sniedz atbalstu šajā procesā, nodrošinot atpazīstamību, resursus un tīklošanas iespējas, kas nepieciešamas enerģētikas un klimata apņemšanos pilnveidei.

   

Kurš var pieteikties

Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā ir atvērts visām vietējām iestādēm, kuras sastāv no demokrātiski ievēlētiem pārstāvjiem, neatkarīgi no to lieluma un enerģētikas un klimata politikas īstenošanas posma.

Arī kaimiņos esošas mazās un vidējās vietējās iestādes, ievērojot zināmus nosacījumus, var nolemt pievienoties kā parakstītāju grupa un iesniegt kopīgu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, uzņemoties saistības individuāli (1. iespēja) vai kopīgi (2. iespēja). Plašāka informācija ir pieejama šeit.

 

Kā pievienoties
Lai pievienotos pastāvīgi augošajai kustībai, vietējām pašpārvaldes iestādēm ir jārīkojas šādi:

1. darbība
Iepazīstiniet savu vietējo/pašvaldības padomi ar Pilsētu mēru pakta iniciatīvu klimata un enerģētikas jomā. Lai atvieglotu šīs iniciatīvas apspriešanu padomē, šeit varat lejupielādēt Apņemšanās dokumentu.

2. darbība
Kad padome ir pieņēmusi oficiālu lēmumu, pilnvarojiet mēru vai līdzvērtīgu padomes pārstāvi parakstīt Pakta apņemšanās dokumentu.

3. darbība
Pēc parakstīšanas aizpildiet informāciju tiešsaistē un augšupielādējiet pienācīgi parakstītu Apņemšanās dokumentu. Lūdzu, pievērsiet uzmanību turpmākajām darbībām, kas norādītas Apņemšanās dokumenta pielikumā un sadaļā Bieži uzdotie jautājumi (BUJ).