Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesFondi ta' ġestjoni kondiviża Il-Programm ta’ Finanzjament tal-UE Għajnuna teknika u appoġġ konsultattiv Strumenti tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Skemi ta' Finanzjament Alternattivi

Support services

Fondi ta' ġestjoni kondiviża Il-Programm ta’ Finanzjament tal-UE Għajnuna teknika u appoġġ konsultattiv Strumenti tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Skemi ta' Finanzjament Alternattivi

Is-Suq tal-Bliet Intelliġenti (SCM)

Is-Suq tal-Bliet Intelliġenti huwa pjattaforma tal-Kummissjoni Ewropea li jġib flimkien l-atturi kollha urbani, biex jappoġġjaw it-tranżizzjoni ekoloġika, diġitali u ġusta fil-bliet, b’fokus fuq muniċipalitajiet ta’ daqs żgħir u medju. Il-pjattaforma tikkollabora mill-qrib mal-Patt tas-Sindki, il-Faċilità tal-Bliet tal-UE (ara hawn taħt) u diversi inizjattivi oħra. Din toffri bini tal-kapaċità prattiku u għarfien, u tinkludi proċess integrat ta’ Explore-Shape-Deal Matchmaking biex jgħin fl-esplorazzjoni tal-possibbiltajiet, it-tiswir ta’ ideat ta’ proġetti, u l-għeluq ta’ negozjati għall-finanzjament ma’ kwalunkwe mill-membri tan-Network tal-Investituri tas-Suq tal-Bliet Intelliġenti – katalgu ta’ opportunitajiet li qed jikber sew.

Il-Faċilità tal-Bliet Ewropej (EUCF)

Il-Faċilità tal-Bliet Ewropej hija stabbilita taħt Orizzont 2020. L-EUCF tappoġġja muniċipalitajiet, ir-raggruppamenti tagħhom, kif ukoll entitajiet pubbliċi lokali billi tiġborhom flimkien minn madwar l-Ewropa biex jiżviluppaw kunċetti ta’ investiment u jaċċelleraw l-investimenti fl-enerġija sostenibbli. B’għotja ta’ 60,000 euro, L-EUCF tiffinanzja servizzi u attivitajiet biex tappoġġja l-iżvilupp ta’ kunċetti ta’ investiment, bħal studji dwar il-fattibbiltà (tekniċi), analiżi tas-suq, analiżi tal-partijiet interessati, tar-riskji, analiżi legali, ekonomika u finanzjarja, eċċ. L-għotja mhix maħsuba biex tiffinanzja l-investimenti direttament.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) huwa l-istrument temporanju maħsub biex jgħin l-irkupru, bħala parti mill-ikbar pakkett ta’ stimulu qatt iffinanzjat fl-Ewropa. Il-Faċilità hija disponibbli għall-Istati Membri, iżda sservi wkoll biex tiffinanzja l-proġetti lokali.

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

Il-Faċilità hija strument ta’ rkupru temporanju li jippermetti l-Kummissjoni tiġbor fondi biex tgħin issewwi l-ħsara immedjata ekonomika u soċjali li ġabet il-pandemija tal-coronavirus. Din tiffinanzja l-pjanijiet ta’ rkupru u reżiljenza sottomessi mill-Istati Membri, inklużi r-riformi u l-investimenti li jridu jiġu implimentati sal-aħħar tal-2026. Iktar informazzjoni.

Il-Bonds Ekoloġiċi ta’ NextGenerationEU

Il-bonds ittikkettati Governanza Ambjentali, Soċjali u Korporattiva (ESG) huma segment li qed jikbir b’ritmu mgħaġġel fis-swieq kapitali. Iż-żewġ tipi ta’ bonds ittikkettati ESG l-aktar popolari huma l-bonds soċjali u l-bonds ekoloġiċi. Bħala parti minn NextGenerationEU, il-Kummissjoni Ewropea se toħroġ 30% tal-Faċilità tal-NGEU bħala bonds ekoloġiċi. L-objettiv ta’ dawn il-bonds huwa:

  • Il-provvista ta’ aċċess għal firxa wiesgħa ta’ investituri, b’mod partikolari investituri ffukati fuq l-ESG, f’konformità mal-objettivi tal-istrateġija ta’ finanzjament ta’ NextGenerationEU.
  • It-tkabbir tad-daqs tas-suq tal-bonds ekoloġiċi u li aktar emittenti jiġu ispirati biex joħorġu bonds ekoloġiċi.
  • Iż-żieda tal-flussi finanzjarji lejn teknoloġiji ekoloġiċi bil-potenzjal ta’ riskju, li jibbenefika l-ekonomija reali maż-żmien, grazzi għaż-żieda fid-disponibbiltà ta’ assi ekoloġiċi sikuri u konsiderevoli għad-diversifikazzjoni tal-investimenti ekoloġiċi. Investimenti fi proġetti ekoloġiċi aktar riskjużi jistgħu jiġu kkumpensati b’bonds ekoloġiċi sikuri ta’ NextGenerationEU.

 

Links utli

Aħna qed naqsmu l-pubblikazzjonijiet ewlenin, inklużi l-aħjar prattiki mill-Patt tas-Sindki, it-tagħlimiet miksuba u rapporti utli mill-istituzzjonijiet ewlenin tal-UE. Diversi pubblikazzjonijiet huma disponibbli biss għall-komunità tas-sindki u jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-Librerija ta’ Riżorsi taż-Żona Privata (MyCovenant) ta’ dan is-sit web

B’mod partikolari, aħna ħloqna serje ta’ erba’ fuljetti li jiggwidawk tul firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament u fondi għall-miżuri għall-enerġija u l-klima tiegħek:

  1. Skemi ta’ Finanzjament Innovattivi
  2. Assistenza għall-Iżvilupp ta’ Proġetti
  3. Il-Programm ta’ Finanzjament tal-UE
  4. Strumenti tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji

 

Il-finanzjament tal-azzjoni dwar il-klima: Bliet u reġjuni li qed jinvestu fl-enerġija - Kumitat tar-Reġjuni

×