Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesShared management funds European Funding Programmes Technical assistance and advisory support Financial Institutions Instruments Alternative Financing Schemes

Support services

Shared management funds European Funding Programmes Technical assistance and advisory support Financial Institutions Instruments Alternative Financing Schemes

Is-Suq tal-Bliet Intelliġenti (SCM)

Is-Suq tal-Bliet Intelliġenti huwa pjattaforma tal-Kummissjoni Ewropea li jġib flimkien l-atturi kollha urbani, biex jappoġġjaw it-tranżizzjoni ekoloġika, diġitali u ġusta fil-bliet, b’fokus fuq muniċipalitajiet ta’ daqs żgħir u medju. Il-pjattaforma tikkollabora mill-qrib mal-Patt tas-Sindki, il-Faċilità tal-Bliet tal-UE (ara hawn taħt) u diversi inizjattivi oħra. Din toffri bini tal-kapaċità prattiku u għarfien, u tinkludi proċess integrat ta’ Explore-Shape-Deal Matchmaking biex jgħin fl-esplorazzjoni tal-possibbiltajiet, it-tiswir ta’ ideat ta’ proġetti, u l-għeluq ta’ negozjati għall-finanzjament ma’ kwalunkwe mill-membri tan-Network tal-Investituri tas-Suq tal-Bliet Intelliġenti – katalgu ta’ opportunitajiet li qed jikber sew.

Il-Faċilità tal-Bliet Ewropej (EUCF)

Il-Faċilità tal-Bliet Ewropej hija stabbilita taħt Orizzont 2020. L-EUCF tappoġġja muniċipalitajiet, ir-raggruppamenti tagħhom, kif ukoll entitajiet pubbliċi lokali billi tiġborhom flimkien minn madwar l-Ewropa biex jiżviluppaw kunċetti ta’ investiment u jaċċelleraw l-investimenti fl-enerġija sostenibbli. B’għotja ta’ 60,000 euro, L-EUCF tiffinanzja servizzi u attivitajiet biex tappoġġja l-iżvilupp ta’ kunċetti ta’ investiment, bħal studji dwar il-fattibbiltà (tekniċi), analiżi tas-suq, analiżi tal-partijiet interessati, tar-riskji, analiżi legali, ekonomika u finanzjarja, eċċ. L-għotja mhix maħsuba biex tiffinanzja l-investimenti direttament.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) huwa l-istrument temporanju maħsub biex jgħin l-irkupru, bħala parti mill-ikbar pakkett ta’ stimulu qatt iffinanzjat fl-Ewropa. Il-Faċilità hija disponibbli għall-Istati Membri, iżda sservi wkoll biex tiffinanzja l-proġetti lokali.

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

Il-Faċilità hija strument ta’ rkupru temporanju li jippermetti l-Kummissjoni tiġbor fondi biex tgħin issewwi l-ħsara immedjata ekonomika u soċjali li ġabet il-pandemija tal-coronavirus. Din tiffinanzja l-pjanijiet ta’ rkupru u reżiljenza sottomessi mill-Istati Membri, inklużi r-riformi u l-investimenti li jridu jiġu implimentati sal-aħħar tal-2026. Iktar informazzjoni.

Il-Bonds Ekoloġiċi ta’ NextGenerationEU

Il-bonds ittikkettati Governanza Ambjentali, Soċjali u Korporattiva (ESG) huma segment li qed jikbir b’ritmu mgħaġġel fis-swieq kapitali. Iż-żewġ tipi ta’ bonds ittikkettati ESG l-aktar popolari huma l-bonds soċjali u l-bonds ekoloġiċi. Bħala parti minn NextGenerationEU, il-Kummissjoni Ewropea se toħroġ 30% tal-Faċilità tal-NGEU bħala bonds ekoloġiċi. L-objettiv ta’ dawn il-bonds huwa:

  • Il-provvista ta’ aċċess għal firxa wiesgħa ta’ investituri, b’mod partikolari investituri ffukati fuq l-ESG, f’konformità mal-objettivi tal-istrateġija ta’ finanzjament ta’ NextGenerationEU.
  • It-tkabbir tad-daqs tas-suq tal-bonds ekoloġiċi u li aktar emittenti jiġu ispirati biex joħorġu bonds ekoloġiċi.
  • Iż-żieda tal-flussi finanzjarji lejn teknoloġiji ekoloġiċi bil-potenzjal ta’ riskju, li jibbenefika l-ekonomija reali maż-żmien, grazzi għaż-żieda fid-disponibbiltà ta’ assi ekoloġiċi sikuri u konsiderevoli għad-diversifikazzjoni tal-investimenti ekoloġiċi. Investimenti fi proġetti ekoloġiċi aktar riskjużi jistgħu jiġu kkumpensati b’bonds ekoloġiċi sikuri ta’ NextGenerationEU.

 

Links utli

Aħna qed naqsmu l-pubblikazzjonijiet ewlenin, inklużi l-aħjar prattiki mill-Patt tas-Sindki, it-tagħlimiet miksuba u rapporti utli mill-istituzzjonijiet ewlenin tal-UE. Diversi pubblikazzjonijiet huma disponibbli biss għall-komunità tas-sindki u jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-Librerija ta’ Riżorsi taż-Żona Privata (MyCovenant) ta’ dan is-sit web

B’mod partikolari, aħna ħloqna serje ta’ erba’ fuljetti li jiggwidawk tul firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament u fondi għall-miżuri għall-enerġija u l-klima tiegħek:

  1. Skemi ta’ Finanzjament Innovattivi
  2. Assistenza għall-Iżvilupp ta’ Proġetti
  3. Il-Programm ta’ Finanzjament tal-UE
  4. Strumenti tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji

 

Il-finanzjament tal-azzjoni dwar il-klima: Bliet u reġjuni li qed jinvestu fl-enerġija - Kumitat tar-Reġjuni

×