Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Il-Faqar Enerġetiku

Innaqqsu l-faqar enerġetiku  

L-impenn tal-firmatarji Ewropej jiddefinixxi l-viżjoni li sal-2050, inkunu qed ngħixu fi bliet dekarbonizzati u reżiljent b’aċċess għal enerġija affordabbli, sikura u sostenibbli. Bħala parti mill-moviment tal-Patt tas-Sindki -Ewropa, il-firmatarji impenjaw ruħhom li jindirizzaw il-faqar enerġetiku bħala azzjoni ewlenija waħda biex jiżguraw tranżizzjoni ġusta.
Il-faqar enerġetiku huwa wieħed mit-tliet pilastri tal-Patt tas-Sindki – Ewropa flimkien mal-mitigazzjoni u l-adattament. B’hekk, il-faqar enerġetiku huwa parti integrali mill-isforzi tal-ippjanar u monitoraġġ tal-firmatarji tal-Patt. It-taqsima dwar il-faqar enerġetiku tal-qafas ta’ rapportar u monitoraġġ tal-Patt ġiet imnedija f’Mejju 2022 (ara l- webinar u l-preżentazzjoni relatata). Il-lingwi gwida dwar ir-rapportar dwar il-faqar enerġetiku jipprovdu gwida pass wara pass dwar kif tirrapporta dwar il-faqar enerġetiku f’MyCovenant.

Appoġġ dwar il-faqar enerġetiku

Iċ-Ċentru ta’ Konsulenza għall-Faqar Enerġetiku (EPAH) huwa l-inizjattiva ewlenija tal-UE bil-għan li jeradika l-faqar enerġetiku u jaċċellera t-tranżizzjoni enerġetika ġusta tal-gvernijiet lokali Ewropej.
Il-missjoni tiegħu huwa li jkun iċ-ċentru tal-għarfien espert dwar il-faqar enerġetiku fl-Ewropa għall-gvernijiet lokali u l-partijiet interessati kollha li interessati jieħdu azzjoni biex jiġġieldu l-faqar enerġetiku fl-Ewropa. Sabiex jinkiseb dan, l-EPAH joffri pjattaforma ċentrali tal-għarfien espert dwar il-faqar enerġetiku fl-Ewropa għall-gvernijiet lokali u l-partijiet interessati kollha li huma interessati jieħdu azzjoni biex jiġġieldu l-faqar enerġetiku fl-Ewropa. 
Permezz tal-EPAH, il-gvernijiet lokali jistgħu:

JIKSBU ISPIRAZZJONI U JITGĦALLMU DWAR ATTIVITAJIET LOKALI

EPAH Atlas  

L- EPAH ATLAS huwa bażi ta’ data interattiva online biex wieħed jiskopri proġetti u miżuri lokali li jindirizzaw il-faqar enerġetiku madwar id-dinja. Inti tista’ tissottometti l-proġett tiegħek stess ukoll. 

epah cases

Każijiet ta’ ispirazzjoni minn madwar l-Ewropa - disponibbli f’24 lingwa, juri sensiela ta’ 24 każ li jservu ta’ ispirazzjoni ta’ kif il-faqar enerġetiku jista’ jitnaqqas fil-livell lokali.
technical assistanceL-applikanti magħżula tas-sejħa għal għajnuna teknika turi dak li l-muniċipalijiet qed jaħdmu attivament fuqu bħalissa.

 

IRĊIEVU APPOĠĠ BIEX TIBDEW L-APPROĊĊ LOKALI TAGĦKOM STESS

  epah handbook

L-EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty jippreżenta l-kunċett tal-faqar enerġetiku bl-approċċi differenti li jistgħu jkunu utli biex tinkiseb stampa ġenerali tal-faqar enerġetiku fil-gvern lokali tiegħek kif ukoll l-introduzzjoni inizjali għall-metodoloġija biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku.

epah handbook 2

L-EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis jiffoka fuq is-seba’ passi konkreti fil-fażi ta’ dijanjożi, u jipprovdi deskrizzjoni dettaljata ta’ kull pass. Il-handbook jgħin il-muniċipalitajiet jindirizzaw il-mistoqsijiet: Hemm faqar enerġetiku fil-muniċipalità? Fejn huwa kkonċentrat? Kemm hija gravi s-sitwazzjoni? Min huma dawk l-iktar affettwati? Liema huma l-fatturi determinanti l-iktar sinifikanti? X’perċezzjoni għandhom l-aġenti involuti ta’ din il-problema?
epah online coursesIl-Korsijiet online tal-EPAH  huma mingħajr ħlas u miftuħa għal kull min huwa interessat itejjeb il-ħiliet u l-kompetenzi tiegħu biex jiżviluppa l-approċċ tiegħu stess lejn il-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku. 
technical assistanceIs-sejħiet miftuħin għal assistenza teknika tal-EPAH huma miftuħa għall-gvernijiet lokali kollha interessati jfasslu attivitajiet biex jindirizzaw il-faqar enerġetiku. Din hija opportunità perfetta biex tirċievu appoġġ imfassal għall-bżonnijiet tagħkom. 
 
EPAH HelpdeskIl-Helpdesk tal-EPAH huwa disponibbli biex jgħin lill-awtoritajiet lokali bil-mistoqsijiet tagħhom dwar il-faqar enerġetiku fuq info@energypoverty.eu.

 

TGĦALLEM DWAR IL-FAQAR ENERĠETIKU U L-MITIGAZZJONI

EPAH DashboardL-indikaturi huma strumenti ewlenin għall-kejl tal-faqar enerġetiku. Id-dashboard tal-indikaturi nazzjonali, ir-rapport ta’ informazzjoni intuwittiva sħiħ u deskrizzjoni qasira għal kull indikatur toffri l-viżwalizzazzjoni l-iktar prattika u kompluta tal-aspetti kwantifikabbli differenti tal-livelli ta’ faqar enerġetiku madwar l-Ewropa bl-użu tal-istatistika l-iktar reċenti minn madwar l-Ewropa.
technical assistanceIs-sejħiet miftuħa tal-EPAH għall-assistenza teknika huma miftuħa għall-gvernijiet lokali kollha interessati fit-tfassil ta' attivitajiet biex jindirizzaw il-faqar enerġetiku. Hija opportunità perfetta biex tirċievi appoġġ imfassal għall-bżonnijiet tiegħek. It-tieni sejħa se titnieda f'Marzu 2023. Għaliex ma tapplikax?
EPAH EPAgħti ħarsa lejn il-publikazzjonijiet kollha dwar il-faqar enerġetiku. 

 

NGĦAQAD MAN-NETWORK U INTERAĠIXXI MA’ PARTIJIET INTERESSATI LI JAĦSBUHA BĦALEK

epah calendarAgħti ħarsa lejn il-kalendarju tal-EPAH għall-avvenimenti nazzjonali u internazzjonali li ġejjin biex tagħmel kuntatt ma’ network internazzjonali u lokali ta’ partijiet interessati li qed jaħdmu fuq il-faqar enerġetiku.
epah lunch talkAttendi waħda mit-taħditiet waqt ikla tal- EPAH  biex tiddiskuti mal-pari dwar l-isfidi differenti tal-indirizzar tal-faqar enerġetiku.

 

Tgħallem MILL-FIRMATURI OĦRA TAL-PATT

Studji ta' każijiet