Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Membri tal-Komunità

Il-Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija huwa miftuħ għall-awtoritajiet kollha lokali kostitwiti b’mod demokratiku bi/minn rappreżentanti eletti, irrispettivament mid-daqs tagħhom u l-istadju ta’ implimentazzjoni tal-politika tagħhom dwar l-enerġija u l-klima.