Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ingħaqad magħna bħala Koordinatur

Il-Patt tas-Sindki jilqa’ l-livelli kollha ta’ governanza, kif ukoll l-organizzazzjonijiet, l-aġenziji u l-assoċjazzjonijiet ta’ appoġġ rilevanti, biex jingħaqdu mal-inizjattiva u jgħinu jgħaġġlu l-azzjoni lokali dwar il-klima u l-enerġija.

INGĦAQAD MAGĦNA - Bħala Koordinatur 

Il-Koordinaturi tal-Patt jistgħu jikkommettu ruħhom biex jappoġġjaw lill-firmatarji fil-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tagħhom f’diversi modi inkluż permezz tal-promozzjoni tal-Patt tas-Sindki, appoġġ tekniku u/jew finanzjarju biex jiżviluppaw u jimplimentaw il-Pjanijiet ta’ Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli u l-Klima, u attivitajiet ta’ networking li jinvolvu l-firmatarji tal-Patt. Ara iktar dettalji hawnhekk.

Min huwa eliġibbli 

L-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali, reġjonali u subreġjonali li jimpenjaw ruħhom uffiċjalment biex jipprovdu gwida strateġika, u appoġġ finanzjarju u tekniku lill-firmatarji tal-Patt se jkunu rikonoxxuti uffiċjalment bħala Koordinatur tal-Patt.

Sir af iktar hawnhekk.

Jekk teħtieġ aktar kjarifiki, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Helpdesk tal-Koordinaturi tal-Patt fuq coordinators@eumayors.eu.

Kif tingħaqad magħna 

Sabiex tirreġistra bħala Koordinatur tal-Patt, l-organizzazzjoni tiegħek għandha twettaq il-passi li ġejjin:

Pass 1 

Wara li tiċċekkja l-eliġibbiltà tagħkom, irreġistra permezz tal-formola online dedikata.

Pass 2

Wara konferma tal-eliġibbiltà mill-Helpdesk tal-Patt Ewropa, se tirċievi d-Dikjarazzzjoni ta’ Impenn tagħna. Tista’ ssib abbozz tiegħu hawnhekk. 

Pass 3

Ippreżenta d-dikjarazzjoni ta’ impenn lill-kunsill tiegħek għal approvazzjoni u firma. Ladarba jkun iffirmat, ibgħatu lura lil coordinators@eumayors.eu Meta jirċievi din id-dikjarazzjoni, il-Helpdesk tal-Patt – Ewropa se jippubblika l-profil tal-organizzazzjoni tiegħek u din se ssir membru uffiċjali tal-Komunità tal-Patt.

Irreġistra bħala koordinatur