Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Governanza u appoġġ

Il-Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija huwa moviment politiku uniku mmexxi mis-sindki.

Bord politiku

Governanza

Fl-Ewropa, il-Patt tas-Sindki huma mmexxi minn Bord Politiku magħmul minn sindki u mexxejja lokali. 

Il-membri tal-bord jiltaqgħu regolarment u huma mistiedna għal diskussjonijiet mal-mexxejja tal-istituzzjonijiet tal-UE dwar kif jistgħu javvanzaw l-azzjonijiet lokali dwar l-enerġija u l-klima. 

Il-bord politiku tal-Patt tas-Sindki: 

Covenant of Mayors Board 2023

Sostenn

Grupp ta’ Prattikanti 

Il-Patt tas-Sindki hija inizjattiva għall-bliet, imfassla mill-bliet. Il-Grupp ta’ Prattikanti jġib flimkien bliet, reġjuni u esperti minn ta’ quddiem nett fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih minn madwar l-Ewropa u jagħtihom l-opportunità jikkontribwixxu għall-konsolidazzjoni u l-iżvilupp tal-inizjattiva.

Il-membri tal-grupp jaqsmu l-esperjenzi u l-għarfien espert tagħhom fil-qasam tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, l-adattament fil-livell lokali, u l-aċċess għall-enerġija. Dawn huma mistiedna wkoll jagħtu l-input tagħhom dwar żviluppi metodoloġiċi u strateġiċi ewlenin tal-inizjattiva. Skont is-suġġetti indirizzati, l-esperti fl-adattament u/jew fil-mitigazzjoni huma mistiedna jippreżentaw sfidi speċifiċi - kemm f’dak li jirrigwarda l-metodoloġija speċifika tal-Patt kif ukoll gwida iktar ġenerali dwar l-iżviluppi futuri. 

 

Ambaxxaturi

  • Membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

L-għan primarju tal-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki huwa li japprovaw u jsaħħu l-inizjattiva f’kull Stat Membru, li jieħdu parti f’attivitajiet speċifiċi għall-pajjiż u li jsaħħu r-rabtiet u l-kooperazzjoni mal-Membri tal-Parlament Ewropew u tal-Gvernijiet Nazzjonali. Il-Kamra tal-Ambaxxaturi Nazzjonali għandha l-għan ukoll li tistabbilixxi kuntatt mal-bliet u l-muniċipalitajiet li jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ tekniku u gwida finanzjarja u jsiru aġenti attivi fit-twettiq tal-azzjoni dwar il-klima.

Il-lista sħiħa tal-Ambaxxaturi hija disponibbli hawnhekk.

 

  • Membri tal-Parlament Ewropew

Dawn jaġixxu bħala rappreżentanti u jagħmlu rakkomandazzjonijiet fl-Istat Membru tagħhom u fl-istituzzjonijiet tal-UE. Dawn jippromwovu l-Patt tas-Sindki u Jwasslu l-vuċi tal-bliet għand dawk li jfasslu l-politika Ewropea, notevolment billi:

  • Jippromwovu l-Patt tas-Sindki f’avvenimenti nazzjonali 
  • Jimmobilizzaw lis-sindki mill-Istat Membru u r-reġjun tagħhom biex jingħaqdu 
  • Jippreżentaw l-ideat u l-kisbiet tal-Patt fil-Parlament Ewropew
  • Jitkellmu bħala Ambaxxatur tal-Patt f’avvenimenti Ewropej u internazzjonali.

Sir af iktar fis-Sejħa tagħna għal Ambaxxaturi!

 

Uffiċċju

L-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki – Ewropa huwa operat minn konsorzju ta’ networks ta’ bliet, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI u CEMR, u kumpanija tal-IT, Akaryon.

L-uffiċċju tagħna jipprovdi l-firmatarji b’helpdesk, jappoġġja t-tmexxija politika tal-inizjattiva, jibni l-kapaċità tal-bliet permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ avvenimenti, riżorsi u materjali, u jiżgura li jtejjeb il-viżibbiltà tal-Patt tas-Sindki fil-livell Ewropew.

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Il-Belġju