Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Għaliex Patt tas-Sindki?

Nikkollegaw l-azzjoni lokali ma’ inizjattivi globali u Ewropej

Il-Patt tas-Sindki tal-UE għall-Klima u l-Enerġija jġib flimkien eluf ta’ gvernijiet lokali li jixtiequ jiżguraw futur aħjar għaċ-ċittadini tagħhom. Meta jingħaqdu mal-inizjattiva, dawn jimpenjaw ruħhom volontarjament biex jimplimentaw l-objettivi għall-klima u l-enerġija tal-UE.

Il-Patt tas-Sindki tnieda fl-2008 fl-Ewropa. L-inizjattiva mhux biss introduċiet approċċ minn isfel għal fuq lejn l-azzjoni dwar l-enerġija u l-klima li qatt ma kien hawn bħalu qabel, iżda s-suċċess tagħha malajr qabeż l-aspettattivi kollha.

Il-Patt tas-Sindki Globali, li tnieda fl-2015, qed jiggwadanja mill-esperjenza miksuba fl-Ewropa u lil hinn, u qed jibni fuq il-fatturi ta’ suċċess ewlenin tal-inizjattiva: il-governanza tagħha minn isfel għal fuq, il-mudell ta’ kooperazzjoni fuq diversi livelli tagħha u l-qafas għal azzjoni mmexxi mill-kuntest tagħha.

EU Framework

Referenza għall-azzjoni dwar l-enerġija u l-klima

Mill-bidu, l-inizjattiva tal-Patt tas-Sindki kienet imfassla biex tipprovdi l-gvernijiet lokali, f’kuntesti nazzjonali diversifikati ħafna, b’qafas għall-azzjoni lokali tagħhom dwar l-enerġija u l-klima bbażat fuq 4 prinċipji.

  • Konsistenza u trasparenza grazzi għal qafas ta’ rapportar komuni għal kulħadd
  • Flessibbiltà u aġġustabbiltà tal-qafas komuni sabiex jitqiesu aħjar il-ħtiġijiet speċifiċi u r-realtajiet lokali
  • Evalwazzjoni tad-data rrapportata miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea (il-firmatarji jistgħu jiġu sospiżi fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità) 
  • Promozzjoni u skambju ta’ esperjenzi permezz tal-aħbarijiet tas-sit web, il-midja soċjali, u avvenimenti online u offline…