Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Kāpēc Pilsētu mēru pakts?

Connecting local action with global & European initiatives

ES Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā apvieno pašvaldības, kuras vēlas nodrošināt labāku nākotni saviem iedzīvotājiem. Pievienojoties šai iniciatīvai, tās brīvprātīgi apņemas īstenot ES klimata un enerģētikas mērķus.

Pilsētu mēru pakts tika izveidots 2008. gadā Eiropā. Šī iniciatīva bija ne tikai pirmā šāda veida augšupēja pieeja enerģētikas un klimata rīcības jomā, bet tās panākumi īsā laikā pārspēja visas cerības.

Vispasaules pilsētu mēru pakts, kas tika izveidots 2015. gadā, gūst labumu no Eiropā un citviet gūtās pieredzes un balstās uz iniciatīvas svarīgākajiem veiksmes faktoriem: augšupējo pārvaldību, daudzlīmeņu sadarbības modeli un kontekstuālo darbības struktūru.

EU Framework

Enerģētikas un klimata rīcības pamatprincipi

Kopš tās pirmsākumiem Pilsētu mēru pakta iniciatīva ir veidota, lai sniegtu pašvaldībām ļoti atšķirīgos valsts kontekstos struktūru vietējai enerģētikas un klimata rīcībai, kuras pamatā ir četri principi:

  • Saskaņotība un pārredzamība, pateicoties visiem kopīgai ziņošanas sistēmai
  • Kopīgās sistēmas elastīgums un pielāgojamība, kas palīdz labāk ņemt vērā konkrētās vajadzības un vietējos apstākļus
  • Paziņoto datu novērtēšana, ko veic Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (neatbilstību gadījumā parakstītāju dalība var tikt apturēta)
  • Pieredzes veicināšana un apmaiņa, izmantojot jaunumus tīmekļa vietnē, sociālos tīklus, tiešsaistes un klātienes pasākumus...