Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Parakstītāji

Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā ir atvērts visām vietējām iestādēm, kuras sastāv no demokrātiski ievēlētiem pārstāvjiem, neatkarīgi no to lieluma un enerģētikas un klimata politikas īstenošanas posma.

Arī kaimiņos esošas mazās un vidējās vietējās iestādes, ievērojot zināmus nosacījumus, var nolemt pievienoties kā parakstītāju grupa.

Pakta parakstītāju apņemšanās ir saistītas ar ES klimata un enerģētikas politikas satvaru: 2020. gada klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu parakstītājiem, kuri pievienojās no 2008. līdz 2015. gadam, un 2030. gada klimata un enerģētikas satvaru, kā arī ES Klimatadaptācijas stratēģiju parakstītājiem, kuri pievienojās pēc 2015. gada.

Pakta parakstītāji apņemas pārņemt un iestrādāt klimata pārmaiņu mazināšanas un klimatadaptācijas pieeju. Pirmo divu gadu laikā pēc pievienošanās tiem ir jāizstrādā Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns, kura mērķi ir līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas vismaz par 40 % un palielināt noturību pret klimata pārmaiņām.


Signatory Valstis Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty