Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Svarīgākie skaitļi

10.819
Parakstītāji
234
Atbalstītāji
231
Koordinatori
165.000
Paraugprakses darbības
7894
Iesniegtie rīcības plāni

Šajos skaitļos ir ietvertas 27 ES dalībvalstis un to parakstītāji, koordinatori un atbalstītāji