Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pārvaldība un atbalsts

Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā ir unikāla politiska kustība, kuru vada pilsētu mēri.

Politiskā padome

Pārvaldība

Eiropā Pilsētu mēru paktu vada politiskā padome, kuru veido mēri un vietējie līderi.

Padomes locekļi regulāri tiekas ar un tiek aicināti uz diskusijām ar ES iestāžu vadītājiem

Pilsētu mēru pakta politiskā padome:

Covenant of Mayors Board 2023

Atbalsts

Praktiķu grupa

Pilsētu mēru pakts ir pilsētu veidota iniciatīva pilsētām. Praktiķu grupa apvieno pilsētas, reģionus un ekspertus no visas Eiropas, kuriem ir vadošā loma klimata pārmaiņu mazināšanā un klimatadaptācijā, un sniedz tiem iespēju iesaistīties iniciatīvas nostiprināšanā un pilnveidē.

Grupas locekļi dalās pieredzē un zināšanās par to, kā mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām vietējā līmenī un piekļūt energoresursiem. Tie arī tiek aicināti izteikt savu viedokli par iniciatīvas svarīgākajām metodoloģiskajām un stratēģiskajām darbībām. Atkarībā no izskatāmās tēmas tiek pieaicināti klimatadaptācijas un/vai klimata pārmaiņu mazināšanas eksperti, lai risinātu konkrētus problēmjautājumus — gan attiecībā uz Pakta konkrēto metodoloģiju, gan vispārīgiem norādījumiem par turpmākajām darbībām.

 

Vēstnieki

  • Eiropas Reģionu komitejas locekļi

Pilsētu mēru pakta valstu vēstnieku galvenais mērķis ir atbalstīt un stiprināt iniciatīvu katrā dalībvalstī, piedalīties valsts mēroga pasākumos un stiprināt saikni un sadarbību ar Eiropas Parlamenta un valstu valdību pārstāvjiem. Valstu vēstnieku palāta arī dibina kontaktus ar pilsētām un pašvaldībām, kuras varētu gūt labumu no tehniskā atbalsta un finanšu konsultācijām un kļūt par aktīvām klimata rīcības īstenotājām.

Pilns vēstnieku saraksts ir pieejams šeit.

 

  • Eiropas Parlamenta locekļi

Tie rīkojas kā pārstāvji un aktīvisti savā dalībvalstī un ES iestādēs. Tie popularizē Pilsētu mēru paktu un pārstāv pilsētu viedokli Eiropas politikas veidošanā, jo īpaši:

  • popularizējot Pilsētu mēru paktu valsts pasākumos;
  • mudinot mērus savā dalībvalstī un reģionā pievienoties iniciatīvai;
  • darot zināmas Pakta idejas un sasniegumus Eiropas Parlamentā;
  • uzstājoties Pakta vēstnieka statusā Eiropas un starptautiskos pasākumos.

Uzziniet vairāk mūsu Uzaicinājumā vēstniekiem!

 

Office

Eiropas Pilsētu mēru pakta biroju vada konsorcijs, kuru veido pilsētu tīkli, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI un CEMR, kā arī IT uzņēmums Akaryon.

Mūsu birojs nodrošina parakstītājiem palīdzības dienestu, atbalsta iniciatīvas politisko vadību, pilnveido pilsētu spējas, piedāvājot plašu pasākumu klāstu, resursus un materiālus, un rūpējas par Pilsētu mēru pakta atpazīstamību Eiropas līmenī.

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium