Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

FAQs

Eiropas Pilsētu mēru pakts — BUJ

Bieži uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļā atradīsiet atbildes uz izplatītākajiem jautājumiem par Eiropas Pilsētu mēru paktu. BUJ tiek regulāri papildināti, lai atspoguļotu Eiropas pakta kopienas uzdotos aktuālākos jautājumus.

Ja neatrodat atbildi uz savu jautājumu, lūdzu, sazinieties tieši ar Pakta tehniskās palīdzības dienestu.

EIROPAS PILSĒTU MĒRU PAKTS KLIMATA UN ENERĢĒTIKAS JOMĀ

PAKTA APŅEMŠANOS ATJAUNINĀŠANA UN AKTĪVĀKA RĪCĪBA, LAI IZVEIDOTU TAISNĪGĀKU, KLIMATNEITRĀLU EIROPU

IESAISTIETIES EIROPAS PILSĒTU MĒRU PAKTA KOPIENĀ!

ATBALSTS EIROPAS PILSĒTU MĒRU PAKTA KOPIENAI

MYCOVENANT

ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS UN KLIMATA RĪCĪBAS PLĀNS (SECAP)

MANI PĀRSKATI

KOPĪGI RĪCĪBAS PLĀNI

MONITORINGA ZIŅOJUMS

TĪKLOŠANAS UN SAVSTARPĒJAS MĀCĪŠANĀS IESPĒJAS EIROPAS KOPIENAI

VISPASAULES PILSĒTU MĒRU PAKTS KLIMATA UN ENERĢĒTIKAS JOMĀ