Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pievienojieties Kā koordinators

Pilsētu mēru pakta iniciatīvai var pievienoties visi pārvaldības līmeņi, kā arī visas saistītās atbalsta organizācijas, aģentūras un asociācijas, lai paātrinātu vietējo klimata un enerģētikas rīcību.

PIEVIENOJIETIES - Kā koordinators

Pakta koordinatori var apņemties atbalstīt parakstītājus savā ģeogrāfiskajā darbības jomā daudzos un dažādos veidos, tostarp popularizējot Pilsētu mēru paktu, sniedzot tehnisku un/vai finansiālu atbalstu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē un īstenošanā un rīkojot tīklošanas pasākumus ar Pakta parakstītājiem. Sk. plašāku informāciju šeit.

Kurš var pieteikties

Par Pakta koordinatoriem tiks oficiāli atzītas valsts, reģionālās un apakšreģionālās iestādes, kuras oficiāli apņemas sniegt stratēģiskus norādījumus un finansiālu un tehnisku atbalstu Pakta parakstītājiem.

Uzziniet vairāk šeit.

Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Pakta koordinatoru palīdzības dienestu pa e-pastu coordinators@eumayors.eu.

Kā pievienoties

Lai reģistrētu savu organizāciju kā oficiālu Pakta koordinatoru, jums jāveic šādas darbības:

1. darbība
Pēc piemērotības pārbaudes reģistrējieties, izmantojot šim nolūkam paredzēto tiešsaistes veidlapu.

2. darbība
Kad Eiropas pakta palīdzības dienests būs apstiprinājis jūsu piemērotību, saņemsiet mūsu paziņojumu par apņemšanos. Šī dokumenta projekts var būt pieejams šeit.

3. darbība
Jūsu padomei ir jāapstiprina un jāparaksta šis paziņojums par apņemšanos. Kad tas ir parakstīts, nosūtiet to coordinators@eumayors.eu. Kad šāds paziņojums būs saņemts, Eiropas pakta palīdzības dienests publicēs jūsu organizācijas profilu un jūs kļūsiet par Pakta kopienas oficiālu dalībnieku.

Reģistrējieties kā koordinators