Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Kopienas locekļi

Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā ir atvērts visām vietējām iestādēm, kuras sastāv no demokrātiski ievēlētiem pārstāvjiem, neatkarīgi no to lieluma un enerģētikas un klimata politikas īstenošanas posma.