Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Liitu Koordinaatorina

Linnapeade pakt ootab avasüli liituma ning kohaliku tasandi kliima- ja energiameetmeid tõhustama kõiki juhtimistasandeid ning asjaomaseid toetusorganisatsioone, -agentuure ja -ühendusi.

LIITU - Koordinaatorina

Pakti koordinaatorid saavad kohustuda toetama allakirjutanuid nende geograafilises tegevuspiirkonnas mitmesugustel viisidel, sealhulgas linnapeade pakti edendamine, tehniline ja/või rahaline toetus säästva energia ja kliimaalase tegevuskava väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning paktile allakirjutanuid hõlmavates võrgustikes tegevuste pakkumine. Lisateavet leiate siit.

 

Kes võib osaleda? 

Paktile allakirjutanud riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, kes võtavad ametlikult kohustuse pakkuda paktile allakirjutanutele strateegilisi suuniseid ning rahalist ja tehnilist abi, tunnustatakse ametlikult pakti koordinaatoritena.

Lisateavet leiate siit.

Täiendavate selgituste saamiseks pöörduge palun pakti koordinaatorite infokeskuse poole aadressil coordinators@eumayors.eu.

 

Kuidas liituda? 

Pakti ametliku koordinaatorina registreerumiseks peaks teie organisatsioon läbima järgmised sammud:

1. samm 

Pärast sobivuse kontrollimist registreeruge spetsiaalse veebivormi kaudu.

2. samm 

Kui Euroopa pakti kasutajatugi on teie sobivuse kinnitanud, saadame teile kohustuste deklaratsiooni. Deklaratsiooni esmase versiooniga saate tutvuda siin.

3. samm 

Esitage kohustuste deklaratsioon oma kohalikule volikogule kinnitamiseks ja allkirjastamiseks. Allkirjastatud dokument saatke tagasi aadressile coordinators@eumayors.eu. Kui avalduse kätte saame, avaldab Euroopa linnapeade pakti kasutajatugi teie organisatsiooni profiili ja teist saab pakti kogukonna ametlik liige.

Registreeruge koordinaatoriks