Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Paktile allakirjutanut

Linnapeade pakt kliima ja energia alal on avatud kõigile kohalikele omavalitsustele, mille moodustavad demokraatlikult valitud esindajad või mis koosneb sellistest valitud esindajatest, olenemata kohaliku omavalitsuse suurusest ning energia- ja kliimapoliitika rakendamise etapist.

Lähestikku asuvad väikesed ja keskmise suurusega kohalikud omavalitsused võivad samuti teatavatel tingimustel otsustada ühineda allakirjutanute rühmana.

Paktile allakirjutanute kohustused on seotud ELi kliima- ja energiapoliitika raamistikuga: 2020. aasta kliima- ja energiapaketiga aastatel 2008-2015 ühinenud allakirjutanute puhul ning 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikuga ning ELi kliimamuutustega kohanemise strateegiaga pärast 2015. aastat ühinenud allakirjutanute puhul.

Paktile allakirjutanud kohustuvad rakendama integreeritud lähenemist kliimamuutuste leevendamisele ja muutustega kohanemisele. Nad peavad kahe aasta jooksul pärast paktiga ühinemist välja töötama säästva energia ja kliimaalase tegevuskava, mille eesmärk on vähendada 2030. aastaks CO2-heidet vähemalt 40% ja suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele.


Signatory Riik Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty