Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Financing opportunitiesÜhishalduse fondid ELi rahastamisprogramm Tehniline abi ja nõuandetoetus Finantsasutuste instrumendid Alternatiivsed rahastamisskeemid

Support services

Ühishalduse fondid ELi rahastamisprogramm Tehniline abi ja nõuandetoetus Finantsasutuste instrumendid Alternatiivsed rahastamisskeemid

Smart Cities Marketplace (SCM)

Smart Cities Marketplace ehk arukate linnade turg on Euroopa Komisjoni platvorm, mis koondab kõiki linnadega seotud osalisi, et toetada linnades rohelist, digitaalset ja õiglast üleminekut, keskendudes eelkõige väikestele ja keskmise suurusega omavalitsustele. Platvorm teeb tihedat koostööd linnapeade pakti, ELi linnarahastu (vt allpool) ja paljude teiste algatustega. See pakub praktilist suutlikkuse suurendamist ja oskusteavet ning integreeritud Explore-Shape-Deal Matchmaking protsessi, mis aitab uurida olemasolevaid võimalusi, kujundada projektiideid ja allkirjastada rahastuskokkuleppeid Smart Cities Marketplace'i investorite võrgustiku liikmetega – ning võimalusi lisandub pidevalt.

Euroopa linnarahastu (EUCF)

Üleeuroopaline linnarahastu luuakse programmi „Horisont 2020“raames. EUCF toetab omavalitsusi, nende liitusid ja kohalikke avalik-õiguslikke üksusi, koondades neid Euroopa tasandil eesmärgiga arendada investeerimiskontseptsioone ja kiirendada investeeringuid taastuvenergiasse. EUCF pakub 60 000 euro suurust toetust teenustele ja tegevustele, mis toetavad investeerimiskontseptsioonide väljatöötamist, nagu (tehnilised) teostatavusuuringud, turu-, sidusrühma- ja riskianalüüsid, õigus-, majandus- ja finantsanalüüsid jne. Toetus ei ole mõeldud investeeringute otseseks rahastamiseks.

Taasterahastu „NextGenerationEU“

Euroopa Liidu taasterahastu (Next Generation EU, NGEU) on ajutine vahend, mis on loodud majanduse taastuse kiirendamiseks Euroopa kõigi aegade mahukaima stiimulipaketi raames. Taasterahastu on kättesaadav liikmesriikidele, kuid seda saab kasutada ka kohalike projektide rahastamiseks.

Taaste- ja vastupidavusrahastu

Taaste- ja vastupidavusrahastu on ajutine taastamisvahend, mis võimaldab komisjonil koguda raha, et leevendada COVID-19 pandeemia põhjustatud vahetut majanduslikku ja sotsiaalset kahju. Rahastu abil rahastatakse liikmesriikide esitatud taastamis- ja vastupidavuskavasid, sealhulgas reforme ja investeeringuid, mis tuleb ellu viia 2026. aasta lõpuks. Rohkem teavet.

Next Generation EU rohelised võlakirjad

Keskkonnaalase, sotsiaalse ja äriühingu üldjuhtimise (ESG) märgistusega võlakirjad on kapitaliturgudel kiiresti kasvav segment. Kaks kõige populaarsemat ESG-märgisega võlakirja tüüpi on sotsiaalsed võlakirjad ja rohelised võlakirjad. NextGenerationEU raames emiteerib Euroopa Komisjon 30% NGEU rahastust roheliste võlakirjadena. Nende võlakirjade eesmärgid on järgmised.

  • Juurdepääsu tagamine paljudele investoritele, eelkõige ESG-le keskendunud investoritele, vastavalt NextGenerationEU rahastamisstrateegia eesmärkidele.
  • Roheliste võlakirjade turu suurendamine ja rohkemate emitentide innustamine rohelisi võlakirju emiteerima.
  • Riskipotentsiaaliga rohelistesse tehnoloogiatesse investeeritava rahavoo suurendamine, mis toob pikemas perspektiivis kasu reaalmajandusele tänu mitmekesise rohelise vara ulatuslikule kättesaadavusele roheliste investeeringute mitmekesistamiseks. Investeeringuid riskantsematesse rohelistesse projektidesse saab tasakaalustada turvaliste NextGenerationEU roheliste võlakirjadega.

 

Kasulikud lingid

Pakume tutvumiseks olulisemaid väljaandeid, sealhulgas linnapeade pakti parimaid tavasid, tegevuse käigus ilmnenud õppetunde ja peamiste ELi institutsioonide kasulikke aruandeid. Osa väljaannetest on kättesaadavad ainult linnapeade pakti kogukonnale ja neile pääseb juurde selle veebisaidi piiratud ligipääsuga ala ressursside raamatukogu (MyCovenant) kaudu.

Siinkohal toome esile neljast infolehest koosneva seeria, mis on mõeldud juhendama teid mitmesuguste energia- ja kliimameetmete rahastamise ja rahastamisvõimaluste osas:

  1. Uuenduslikud rahastamisskeemid
  2. Projektiarendusabi
  3. ELi rahastamisprogramm
  4. Finantsasutuste instrumendid

 

Kliimameetmete rahastamine: linnad ja piirkonnad investeerivad energeetikasse - Regioonide Komitee

×