Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Olulised arvandmed

10.819
Paktile allakirjutanut
234
Toetajat
231
Koordinaatorit
165.000
Parimate tavade meedet
7894
Esitatud tegevuskava

Andmed hõlmavad EL-27 riike ja nende allakirjutanuid, koordinaatoreid ja toetajaid